Would you like to visit another country's site?

การจัดการลูกค้า (CRM)

การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า(CRM) เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาธุรกิจระยะยาวกับลูกค้าของคุณ
คุณสามารถลงทะเบียนประวัติของการให้คำปรึกษาลูกค้าหรือกิจกรรมการขายและตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย
ฟีเจอร์
 • ให้การตอบสนองและการจัดการที่สม่ำเสมอต่อลูกค้า
 • ง่ายต่อการจัดการประวัติของลูกค้า
 • สามารถจำแนกระหว่างลูกค้า CRM และลูกค้าที่มีธุรกรรมจริงได้อย่างง่ายดาย
  ฟังก์ชันหลัก
  • จัดการข้อมูลลูกค้า
   • สามารถบันทึกข้อมูลลูกค้า CRM และลูกค้าเพื่อให้สามารถตอบสนองและจัดการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
   • คุณสามารถระบุว่าจะแชร์ข้อมูลระหว่างพนักงานเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าได้หรือไม่
   • โดยการลงทะเบียนนามบัตรคุณสามารถจัดการได้โดยรวม และสามารถค้นหานามบัตรที่ตรงกับเงื่อนไขของคุณได้
   • เมื่อป้อนข้อมูลคุณสามารถตั้งค่ารายการที่ผู้ใช้กำหนดเพิ่มเติมนอกจากการป้อนข้อมูลพื้นฐาน
   • คุณสามารถอัปโหลดข้อมูลลูกค้าจำนวนมากเป็นชุดโดยใช้ฟังก์ชันอัปโหลดExcel Ecount
   • สามารถจัดการลูกค้าอย่างต่อเนื่องผ่านฟังก์ชันส่ง SMS และอีเมลตามข้อมูลลูกค้า
  • จัดการประวัติลูกค้า
   • สามารถจัดการประวัติการให้คำปรึกษารายบุคคลของลูกค้า CRM และลูกค้า สถานะความก้าวหน้าของสัญญา ในกระดานข่าวการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าได้
   • คุณสามารถตั้งค่าช่องป้อนข้อมูลของกระดานข่าวการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าให้ตรงตามสภาพแวดล้อมขององค์กรได้
   • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าแบบยืดหยุ่นตามระยะเวลาและเงื่อนไขได้
   • สามารถจัดการกิจกรรมการขายและขั้นตอนการทำสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจจนถึงการสั่งซื้อก่อนปิดธุรกรรม
   • เมื่อลงทะเบียนโพสต์คุณสามารถแนบใบสำคัญบัญชีและสินค้าคงคลังได้
  • จำแนกลูกค้า CRM
   • คุณสามารถจัดการจำแนกลูกค้า CRM และลูกค้าที่มีธุรกรรมจริงได้
   • ในกรณีที่มีการซื้อ / ขายจากลูกค้า CRM เกิดขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนเป็นลูกค้าจริงของ ERP ได้
   • ลูกค้าที่เปลี่ยนเป็นลูกค้าตามสัญญาสามารถจัดการได้จากการบัญชีและสินค้าคงคลังใน ERP
  การจัดการลูกค้า (CRM)
  หากมีข้อสงสัย อย่ารอช้า
  02-026-6231