Would you like to visit another country's site?

การจัดการตามโครงการ ด้วยโปรแกรมสต๊อกสินค้า ECOUNT ERP

หลังจากกำหนดเป้าหมายของแต่ละโครงการแล้ว คุณสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
คุณสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของคุณกับเป้าหมายทำให้ง่ายต่อการดูความคืบหน้าและดูว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ด้วยโปรแกรมสต๊อกสินค้าออนไลน์ ECOUNT ERP

ฟีเจอร์ระบบ ERP

 • สามารถสร้างแผนการประสบความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมในแต่ละโครงการได้
 • สามารถดูว่าบรรลุเป้าหมายตามที่วางแผนของไว้หรือไม่

ฟังก์ชันหลักระบบ ERP

 • สร้างเป้าหมายในแต่ละโครงการ

  • คุณสามารถตั้งค่าเป้าหมายในแต่ละโครงการ เกณฑ์การรวมแต่ละรายการ และการบัญชีที่เชื่อมโยงกับระบบ ERP
  • คุณสามารถระบุจำนวนเป้าหมายรายปี ไตรมาส และรายเดือน ของรายการประสบความสำเร็จในแต่ละผู้ติดต่อ,หุ้นส่วนธุรกิจ และแผนก
 • เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเป้าหมาย

  • คุณสามารถเลือกโครงการจากเมนูการขาย, การจัดซื้อ, การบัญชี และสามารถป้อนใบสำคัญได้
  • หลังจากโครงการเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถเห็นความแตกต่างระหว่างเป้าหมายและประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว
  • คุณสามารถดูแผนโครงการและรายงานผลปฏิบัติงานประเภทต่าง ๆ ตามระยะเวลาและยอดรวม
การจัดการตามโครงการ ด้วยโปรแกรมสต๊อกสินค้า ECOUNT ERP