Would you like to visit another country's site?

ECOUNT ERP
โปรแกรมการผลิต

จัดการการผลิตด้วย ECOUNT

ปริมาณและประเภทของวัตถุดิบหลัก/วัตถุดิบย่อย ที่จำเป็นสำหรับการผลิต
จะถูกสร้างขึ้นโดย BOM และกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นตาม BOM
จะไม่มีปัญหาใด ๆ กับสินค้าที่ต้องใช้วัตถุดิบหลัก/วัตถุดิบย่อย ประเภทต่าง ๆ
คุณสามารถลงทะเบียน BOM ได้หลายรายการ เพื่อให้สามารถจัดการได้ในหลาย ๆ สถานการณ์

Features of production management

ใน ECOUNT เพียงแค่ต้องระบุสินค้าที่ผลิตเท่านั้น

ECOUNT จัดการงานอื่นๆ โดยอัตโนมัติ เช่น การรับ/จ่ายสินค้า
จำนวนสินค้าคงคลัง ใบสั่งงาน ต้นทุน และกำไร

จัดการกระบวนการรับ/จ่ายสินค้า

กระบวนการรับ/จ่ายสินค้าทั้งหมดได้รับการจัดการโดยอัตโนมัติตาม BOM
ซึ่งทำให้จำนวนวัตถุดิบ/วัสดุย่อยที่ใช้ในการผลิตลดลง และปริมาณของสินค้าสำเร็จรูป/กึ่งสำเร็จรูปที่ผลิตเพิ่มขึ้น
รายละเอียดการรับ/จ่ายสินค้าสำหรับการผลิตจะแสดงในสินค้าคงคลังทันที ทำให้คุณสามารถตรวจสอบ
ประวัติทั้งหมดว่าวัสดุถูกใช้เมื่อใดและที่ไหน และเคลื่อนย้ายไปที่ใด
รายละเอียดการรับ/จ่ายสินค้าทั้งหมดสามารถดูได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบรายงานผ่านฟังก์ชันการค้นหาใน ERP
นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบรายการที่ผลิตและรายการที่ถูกใช้ในตามช่วงระยะเวลาได้อย่างง่ายดาย
ทำให้ง่ายต่อการจัดการประสิทธิภาพการผลิต

สร้างใบสั่งงานอัตโนมัติ

ใบสั่งงานที่ประกอบด้วยรายการวัตถุดิบ/วัสดุย่อยที่จำเป็นสำหรับการผลิตจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
สามารถส่งใบสั่งงานที่เสร็จสมบูรณ์ไปยังบุคคลที่รับผิดชอบผ่านทางอีเมลได้ทันที
สามารถเพิ่มและแก้ไขข้อมูลที่ต้องการเพื่อให้ตรงกับรูปแบบใบสั่งงานที่ใช้
ในระหว่างการผลิตหรือการสั่งซื้อ สามารถเรียกดูรายละเอียดใบสั่งงานที่เคยสร้างได้
ช่วยให้การประมวลผลงานมีความแม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของการผลิต
โดยการเปรียบเทียบคำแนะนำการทำงานและผลการผลิตจริง สามารถตรวจสอบความแตกต่าง
ระหว่างจำนวนที่ถูกใช้ที่คาดหวังซึ่งคำนวณตาม BOM และจำนวนการใช้จริงได้ในรูปแบบของรายงาน

การคำนวณต้นทุนและกำไรอัตโนมัติ

ต้นทุนจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติตามต้นทุนต่อหน่วยของวัตถุดิบ/วัสดุย่อยที่ใช้ในการผลิต
ต้นทุนที่คำนวณแล้วสามารถนำมาเปรียบเทียบกับประวัติการขายเพื่อคำนวณจำนวนกำไร
และอัตรากำไรตามสินค้า/ลูกค้า และสามารถตรวจสอบความแตกต่างระหว่างต้นทุนเฉลี่ยที่วัดได้
สำหรับแต่ละรายการกับต้นทุนการผลิตจริง เนื่องจากสามารถกำหนดต้นทุนที่แน่นอนได้
โดยไม่ต้องใช้สูตรหรือเครื่องคิดเลขให้ยุ่งยาก จึงช่วยจัดการกระบวนการผลิตโดยรวม
เช่น การระบุผลิตภัณฑ์ที่ต้องลดต้นทุนและสาเหตุของการไม่ทำกำไรผ่านรายงาน

จัดการการผลิตจาก Outsource

ด้วยการลงทะเบียนโรงงาน Outsource ทำให้สามารถจัดการความคืบหน้าการผลิตและปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่างง่ายดาย
หากมีการระบุ ID แยกต่างหากให้กับบริษัท Outsource ตัวแทนของบริษัท Outsource สามารถบันทึกรายละเอียดการผลิต
และการจัดส่งได้ด้วยตนเอง และตัวแทนของบริษัทเราสามารถตรวจสอบรายละเอียดงานในรูปแบบของรายงานได้ทันที
นอกจากนี้ สามารถระบุต้นทุน Outsource ที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตตามสินค้า และบันทึกต้นทุน Outsource ตามจริง

การจัดการข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์

สามารถจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตได้
เมื่อสร้างรายละเอียดของสินค้าที่มีข้อบกพร่อง จำนวนของสินค้าจะลดลงโดยอัตโนมัติ
ตามวิธีการจัดการข้อบกพร่อง เพื่อรักษาจำนวนสินค้าคงคลังที่ถูกต้อง
นอกจากนี้ สามารถลงทะเบียนประเภทข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและจำแนกรายละเอียดงานได้
และสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อบกพร่องที่ได้ในรูปแบบของรายงาน

ควบคุมคุณภาพ

สามารถลงทะเบียนรายการตรวจสอบคุณภาพได้ สามารถบันทึกคุณสมบัติด้านคุณภาพของสินค้าได้
และสามารถประมวลผลสินค้าคงคลังโดยผ่านการตรวจสอบ/ไม่ผ่านการตรวจสอบ
เมื่อมีการสร้างรายการซื้อและการผลิต สามารถตั้งค่าให้ขอการตรวจสอบคุณภาพได้โดยอัตโนมัติ
ช่วยให้ตรวจสอบได้อย่างแม่นยำโดยไม่มีรายการตกหล่น
ดังนั้นโปรแกรมการจัดการการผลิตของ ECOUNT จะจัดการรายละเอียดการผลิตตาม BOM ที่ลงทะเบียน
จึงสามารถจัดการขั้นตอนการผลิตและปริมาณสินค้าคงคลังได้ง่ายและแม่นยำมากกว่าการใช้ Excel หรือโปรแกรมง่ายๆ

ดังนั้น ECOUNT จะจัดการรายละเอียดการผลิตตาม BOM ที่ลงทะเบียน
ซึ่งทำให้ง่ายขึ้นและแม่นยำในการจัดการกระบวนการผลิตและสินค้าคงคลัง มากกว่าการใช้ Excel หรือโปรแกรมที่เรียบง่าย