Would you like to visit another country's site?

บริหารการขาย

การขายจะต้องมาพร้อมกับการจัดการสินค้าคงคลังและการจัดการลูกหนี้
ECOUNT สามารถช่วยให้การขายและบัญชีลูกหนี้ของคุณทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ฟีเจอร์ระบบ ERP

 • สามารถทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้วิธีการป้อนข้อมูลที่หลากหลาย
 • สามารถออกใบกำกับภาษีได้ทันทีในระหว่างทำการขาย
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลการขายที่จำเป็นสำหรับการได้อย่างง่ายดาย

ฟังก์ชันหลักระบบ ERP

 • วิธีการป้อนข้อมูลการขาย

  • คุณสามารถบันทึกข้อมูลการขายได้อย่างง่ายดายโดยการเชื่อมโยงคำสั่งซื้อที่ป้อนไว้
  • สามารถจัดการสินค้าเข้าออกที่ใช้บาร์โค้ดผ่านเครื่องสแกนบาร์โค้ดหรือ ECOUT App
  • สามารถลงทะเบียนข้อมูลการขายจำนวนมากได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วโดยใช้ฟังก์ชันอัปโหลด Ecount Excel
 • จัดการใบกำกับภาษี

  • สามารถออกใบกำกับภาษีตามประวัติการขายได้ทันที
  • สามารถออกใบกำกับภาษีได้อย่างอิสระโดยใช้เกณฑ์ที่ต้องการ เช่น การออกใบในแต่ละกรณี และยอดรวมรายเดือน
 • ตรวจสอบข้อมมูลการขาย

  • คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลการขายได้อย่างรวดเร็วโดยใช้รายงานสถานะการขาย
  • สามารถใช้การตรวจสอบข้อมูลการขายในรูปแบบที่บริษัทคุณต้องการได้ เช่น ผลงานการขายของพนักงานขายแต่ละราย ผ่านการตั้งค่ารายงาน
บริหารการขาย