Would you like to visit another country's site?

จัดการส่งสินค้า

การสื่อสารที่ไม่ดีระหว่างสำนักงานและคลังสินค้าอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการขนส่งหรือความล่าช้าในการจัดส่ง
ECOUNT ช่วยให้คุณเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกันได้อย่างง่ายดายเพื่อจัดการการจัดส่งที่ถูกต้อง
ฟีเจอร์
 • สามารถเชื่อมโยงกับประวัติการขายเพื่อให้การจัดส่งไม่มีการตกหล่น
 • สามารถจัดการการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพโดยการเชื่อมโยงกับใบสั่งส่งสินค้า
 • คุณสามารถติดตามความคืบหน้าการจัดส่งและสถานะแบบเรียลไทม์ได้
  ฟังก์ชันหลัก
  • เชื่อมโยงกับรายละเอียดการขาย
   • คุณสามารถสร้างใบสั่งส่งสินค้าได้โดยดึงรายละเอียดที่ป้อนในการขาย
   • คุณสามารถตั้งค่าใบสั่งส่งสินค้าให้สร้างอัตโนมัติในเวลาเดียวกันกับการป้อนข้อมูลการขายเพื่อประสิทธิภาพทางธุรกิจ
   • คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนให้กับผู้จัดส่งในเวลาเดียวกันกับสร้างใบสั่งส่งสินค้าเพื่อไม่ให้ตกหล่น
   • สามารถดึงข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า เช่น หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ มาที่บนหน้าจอการป้อนข้อมูลเมื่อจัดส่งได้โดยอัตโนมัติ
  • จัดการการส่ง
   • คุณสามารถดำเนินการจัดส่งโดยดึงรายละเอียดที่คุณป้อนในใบสั่งส่งสินค้าได้โดยอัตโนมัติ
   • คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งและปริมาณสินค้าที่ยังไม่ได้จัดส่งเปรียบเทียบกับคำสั่งซื้อการจัดส่งสินค้า
   • เจ้าหน้าที่จัดส่งสามารถป้อนการจัดส่งแบบเรียลไทม์จากสถานที่จริงผ่านแอปมือถือได้
  • ความคืบหน้าการจัดส่ง
   • คุณสามารถแบ่งแยกความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายโดยการตั้งค่าว่าการจัดส่งเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่
   • คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดการจัดส่งที่สมบูรณ์แล้วได้อย่างรวดเร็วผ่านสถานะการจัดส่ง
   • ในช่วงเวลาของการจัดส่งคุณสามารถพิมพ์ใบเสร็จส่งสินค้า และสามารถส่งอีเมลหรือแฟกซ์ไปยัง PIC ของลูกค้า
  จัดการส่งสินค้า
  หากมีข้อสงสัย อย่ารอช้า
  02-026-6231