Would you like to visit another country's site?

ทำไมต้อง ECOUNT?

เปรียบเทียบกับบริษัท ERP อื่น

ECOUNT ERP คือ ERP solution ที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจขนาดกลางและย่อม ทุกวันนี้ ERP ส่วนใหญ่มีราคาสูง กินเวลา จำเป็นต้องใช้ทรัพยากร (ทั้งเงินและบุคลากร) ทั้งยังต้องใช้เวลาดำเนินการหลายเดือน ทว่า ECOUNT ERP ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะมาเพื่อธุรกิจขนาดกลางและย่อม ECOUNT คือทางเลือก ERP ในรูปแบบคลาวด์ที่ได้มาตรฐานและใช้เวลาเพียงหนึ่งวันในการดำเนินการ จึงใช้เวลาในการติดตั้งและทำความคุ้นชินกับโปรแกรมน้อยกว่าตัวเลือกอื่นๆเป็นอย่างมาก ลองตรวจสอบการวิเคราะห์ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับ ERP solution รายอื่นๆสำหรับธุรกิจ SME

ผู้ให้บริการ ERP

  • ฟีเจอร์
  • สนับสนุน
  • ให้ความรู้ผู้ใช้
  • ราคา
   (ธุรกิจขนาดกลางและย่อม)
  • ลิขสิทธิ์ผู้ใช้
  • อัปเกรดฟรี
  • ต้องการแผนกไอที
  • เวลาดำเนินการ
  • การยอมรับของผู้ใช้
  • ราคาเซิร์ฟเวอร์ OOP
  • ผู้ให้บริการ SaaS
   (NetSuite,SAP,Oracle)
  • สนับสนุน
   $200+/เดือน
  • ให้ความรู้ผู้ใช้
   มีค่าใช้จ่าย
  • ราคา
   (ธุรกิจขนาดกลางและย่อม)
   $16,000+/ปี
   $40,000+/ปี
  • ลิขสิทธิ์ผู้ใช้
   จ่ายต่อผู้ใช้
  • อัปเกรดฟรี
   ไม่
  • ต้องการแผนกไอที
   ไม่
  • เวลาดำเนินการ
   3-6 เดือน
  • การยอมรับของผู้ใช้
   กลาง
  • ราคาเซิร์ฟเวอร์ OOP
   $0
  • On-Premise ERP
  • สนับสนุน
   20% ของไลเซนส์
  • ให้ความรู้ผู้ใช้
   มีค่าใช้จ่าย
  • ราคา
   (ธุรกิจขนาดกลางและย่อม)
   $20,000+/ปี
   $50,000+/ปี
  • ลิขสิทธิ์ผู้ใช้
   จ่ายต่อผู้ใช้
  • อัปเกรดฟรี
   ไม่
  • ต้องการแผนกไอที
   ไม่
  • เวลาดำเนินการ
   6-12 เดือน
  • การยอมรับของผู้ใช้
   เสี่ยง
  • ราคาเซิร์ฟเวอร์ OOP
   $1,000+/ปี
  • ECOUNT
  • สนับสนุน
   ฟรี
  • ให้ความรู้ผู้ใช้
   ฟรี
  • ราคา
   (ธุรกิจขนาดกลางและย่อม)
   1,700 บาท/เดือน
   (18,700 บาท/ปี)
  • ลิขสิทธิ์ผู้ใช้
   ไม่จำกัด
  • อัปเกรดฟรี
   ไม่
  • ต้องการแผนกไอที
   ไม่
  • เวลาดำเนินการ
   หนึ่งวัน
  • การยอมรับของผู้ใช้
   สูง
  • ราคาเซิร์ฟเวอร์ OOP
   0 บาท