Would you like to visit another country's site?

การปรับแต่งผังบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชี ECOUNT ERP

บัญชีเป็นพื้นฐานของการจัดการงานบัญชี
หากเพิ่มและแก้ไขบัญชีให้เหมาะกับบริษัทของคุณ คุณสามารถทำให้บัญชีของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยโปรแกรมระบบบัญชีออนไลน์ ECOUNT ERP

ฟีเจอร์ระบบ ERP

 • คุณสามารถลงทะเบียนบัญชีที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
 • คุณสามารถจัดการแบ่งย่อยบัญชีป้อนข้อมูลได้

ฟังก์ชันหลักระบบ ERP

 • ตั้งค่าบัญชี

  • คุณสามารถเพิ่มบัญชีได้ไม่จำกัดเพื่อให้เหมาะกับบริษัทของคุณ
  • เมื่อใช้ฟังก์ชันคัดลอกคุณสามารถลงทะเบียนบัญชีได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องตั้งค่าที่ซับซ้อน
  • คุณสามารถใช้บัญชีเริ่มต้นตามบัญชีมาตรฐานโดยไม่ต้องเพิ่มบัญชีแยกต่างหาก
 • การแบ่งย่อยบัญชีป้อนข้อมูล

  • สามารถตั้งรหัสรหัสหมายเหตุที่หลากหลายได้ในบัญชีป้อนข้อมูลหนึ่งบัญชี ดังนั้นจึงสามารถจัดการแยกต่างหากได้โดยไม่ต้องแยกบัญชี
  • คุณสามารถตรวจสอบรายงานบัญชีตามรหัสหมายเหตุในบัญชีได้
  • มีประโยชน์เมื่อใช้บัญชีหนึ่งสำหรับประเภทค่าใช้จ่ายหลายประเภท
การปรับแต่งผังบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชี ECOUNT ERP