Would you like to visit another country's site?

จัดการตามรายการ

ในอุตสาหกรรมที่มีสัญญาระยะยาว เช่น คำสั่งก่อสร้าง การสร้างโปรแกรม หรือจำนวนธุรกรรมขนาดใหญ่ต่อกรณี
จำเป็นต้องจัดการรายละเอียดของแต่ละธุรกรรมให้มากที่สุดเท่าการจัดการกองทุนโดยรวม
ฟีเจอร์
 • คุณสามารถจัดการลูกหนี้ / เจ้าหนี้ในแต่ละการทำธุรกรรม
 • คุณสามารถวิเคราะห์ประวัติการทำธุรกรรมที่ป้อนในรายงานต่าง ๆ ได้
  ฟังก์ชันหลัก
  • จัดการยอดคงเหลือตามใบแจ้งหนี้ของลูกหนuhเจ้าหนี้
   • คุณสามารถเลือกวิธีจัดการประวัติลูกหนี้เจ้าหนี้ของคุณได้
   • หากคุณตั้งค่ายอดคงเหลือตามใบแจ้งหนี้คุณสามารถตั้งค่าหมายเหตุและวันหมดอายุเมื่อป้อนประวัติการซื้อการขายได้
   • สามารถจัดการรับ / จ่ายเงินในแต่ละหมายเหตุที่ได้รับได้
  • วิเคราะห์ประวัติการทำธุรกรรม
   • คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของแต่ละกรณีได้อย่างรวดเร็วผ่านตารางการวิเคราะห์ลูกหนี้เจ้าหนี้
   • สามารถกำหนด และเครดิตของลูกค้า/ความน่าเชื่อถือแต่ละรายตามการประเมิน
  จัดการตามรายการ
  หากมีข้อสงสัย อย่ารอช้า
  02-026-6231