Would you like to visit another country's site?

การบันทึกบัญชีอย่างง่าย ด้วยระบบบัญชี ECOUNT ERP

ECOUNT ERP เป็นโปรแกรมระบบบัญชีออนไลน์ที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่คุ้นเคยกับเอกสาร
เพียงแค่ป้อน ลูกค้า, จำนวนเงิน และช่องทางการชำระเงิน ให้ตรงกับการทำธุรกรรม โปรแกรมจะจัดเตรียมสลิปในรูปแบบการบันทึกบัญชีสองครั้ง

ฟีเจอร์ระบบ ERP

 • แม้เป็นแค่ผู้เริ่มต้นทำบัญชีก็สามารถใช้ฟังก์ชันบันทึกบัญชีเพื่อป้อนใบสำคัญบัญชี
 • ข้อมูลของคุณจะปรากฏในบัญชีทั้งหมดโดยอัตโนมัติแม้ว่าคุณจะไม่ได้สร้างรายงานแยกต่างหาก
 • สามารถจัดการรวมสินค้าคงคลังและบัญชีโดยเชื่อมกับข้อมูลการขาย การซื้อ

ฟังก์ชันหลักระบบ ERP

 • วิธีการป้อนข้อมูลอย่างง่าย

  • มีฟังก์ชันบันทึกโดยตรงทั้งสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและฟังก์ชันบันทึกรายการอัตโนมัติสำหรับผู้เริ่มต้น
  • ถ้าคุณป้อนเฉพาะข้อมูลพื้นฐาน เช่น ลูกค้า จำนวนเงิน รายการบันทึกประจำวันที่ยากจะทำงานให้โดยอัตโนมัติ
 • ตรวจสอบรายงานบัญชีแบบเรียลไทม์

  • ทุกสิ่งที่คุณป้อนในระบบบัญชีออนไลน์ ECOUNT ERP จะปรากฏในรายงานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
  • คุณสามารถตรวจสอบรายงานและบัญชีแยกประเภทที่ต้องการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องสร้างรายงานแยก
 • เชื่อมโยงกับฟังก์ชันอื่นได้อย่างง่ายดาย

  • สามารถเชื่อมใบสำคัญสินค้าคงคลัง เช่น การขาย การซื้อและการผลิต กับใบสำคัญบัญชีได้อย่างง่ายดาย
  • คุณสามารถจัดการจำนวนการทำธุรกรรมได้อย่างถูกต้องโดยการป้องกันการตกหล่นของข้อมูลหนี้เจ้าหนี้
  • แต่ละเมนูมีการเชื่อมโยงแบบออร์แกนิกทำให้ง่ายต่อการรวบรวมและจัดการงานข้ามแผนกได้
การบันทึกบัญชีอย่างง่าย ด้วยระบบบัญชี ECOUNT ERP