Would you like to visit another country's site?

ซอฟต์แวร์การบัญชีที่ดีที่สุดคืออะไร


เหตุผลในการเปลี่ยนซอฟต์แวร์การบัญชี
เพราะมันไม่มีประโยชน์
ประวัติธุรกรรมธนาคารเพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่า มีการจัดการบัญชี
จุดประสงค์ของการจัดการบัญชีคือ เพื่อดูรายงานการบัญชี
หากไม่มีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่ทำให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้อง จะไม่มีประโยชน์ต่อการบริหารของบริษัท
เพราะมันมีราคาแพง
ทุกครั้งที่คุณเพิ่มหรือพยายามใช้ฟีเจอร์บัญชีเงินเดือน หรือสินค้าคงคลังเพิ่มเติม
หากมีการเพิ่มต้นทุน มันจะเป็นภาระต่อธุรกิจ
เนื่องจากผู้ใช้จำนวนมากไม่สามารถใช้งานได้
หากซอฟต์แวร์นั้นมีเฉพาะในพีซีของนักบัญชีคนเดียว
ทุกครั้งที่คุณส่งงานทางอีเมลหรือสื่อสิ่งพิมพ์ ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ
นอกจากนี้ข้อมูลมีแนวโน้มที่จะพลาดหรือหายไป เนื่องจากการขาย, การซื้อ, การผลิต และการจัดการต้นทุนมีการจัดการแยกกัน
ลักษณะของซอฟต์แวร์บัญชี Ecount
รายงานและข้อมูลสามารถตรวจสอบได้จากระดับการจัดการ
เพียงเข้าถึง Ecount แล้วคุณจะเห็นสิ่งที่คุณต้องการ
ผู้จัดการไม่จำเป็นต้องขอข้อมูลและรับข้อมูลทางอีเมล หรือเอกสารที่พิมพ์ออกมา
คุณสามารถตรวจสอบสมุดบัญชีและรายละเอียดได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย
มีรายงานที่หลากหลายรวมถึง งบกำไรขาดทุน และ งบดุล เพื่อแสดงสถานะของกองทุนโดยรวมและยอดขาย
หนังสือจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ มันง่ายมาก
ป้อนรายละเอียดแค่ การขาย/ซื้อ,รับ/ชำระเงิน จากนั้นจะทำการบันทึกรายละเอียดโดยอัตโนมัติ และรายละเอียดที่บันทึกทั้งหมดจะแสดงในสมุดบัญชีทุกเล่ม แบบเรียลไทม์
เพราะมันมีฟังก์ชั่นการป้อนข้อมูลที่ง่าย ซึ่งต้องการเพียงรายละเอียดที่จำเป็นในการป้อน
หากคุณไม่มีความรู้ด้านบัญชี เพียงแค่ป้อนข้อมูลธุรกรรมเพื่อสร้างรายงานบัญชีได้โดยอัตโนมัติ
การขาย, การสั่งซื้อ และรายละเอียดการผลิต ถูกนำมาใช้ในการบัญชีทันที
การทำงานในบริษัททั้งหมดจะจบลงด้วย การบัญชี
Ecount สามารถช่วยโอน การขาย, การสั่งซื้อ และรายละเอียดการผลิต ไปยังการบัญชีได้ทันที
จากนั้นรายละเอียดทางบัญชีจะปรากฏทันทีในรายงานทั้งหมด และสามารถตรวจสอบได้ทันที
เนื่องจากมีบัญชีผู้ใช้ได้ไม่จำกัด ผู้ใช้ทุกคนสามารถป้อนรายละเอียดของตนเองได้
หลังจากตรวจสอบข้อมูลของแผนกอื่น เราสามารถประมวลผลข้อมูลนั้นในการบัญชี ดังนั้นจึงไม่มีอะไรหายไป
มีการจัดการ ใบเสร็จรับเงิน/การชำระเงิน อย่างถูกต้อง
คุณสามารถระบุวันที่สำหรับ การรับเงิน/ยอดขายและยอดซื้อที่ค้างชำระ
ขึ้นอยู่กับกำหนดการ การับเงิน/การชำระเงิน คุณสามารถคาดการณ์จำนวนเงินของคุณที่มีอยู่
เมื่อถึงวันที่กำหนดไว้ รายละเอียด การรับเงิน/การชำระเงิน สามารถยืนยันและแสดงให้เห็นในรายงานการบัญชี
สามารถจัดการงบประมาณได้ง่ายๆ
คุณสามารถกำหนดและจัดสรรงบประมาณสำหรับแต่ละช่วงเวลา หรือแต่ละแผนก
หากคุณใช้จ่ายเกินวงเงินงบประมาณ ให้แสดงข้อความเตือน หรือให้คุณบันทึกหลังจากตรวจสอบข้อความ
ช่วยให้กองทุนดำเนินงานภายใต้วงเงินงบประมาณ
จัดการธุรกรรมนำเข้าเป็นกรณี ๆ ไป
คุณจะได้รับหมายเลขเฉพาะสำหรับแต่ละการนำเข้า (ธุรกรรม)
สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการรายละเอียดทั้งหมด ตั้งแต่การรับใบแจ้งหนี้ไปจนถึงการผ่านพิธีการศุลกากร ตามรายการธุรกรรมหรือตามกรณี
คุณยังสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายเสริมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ระหว่างกระบวนการนำเข้า ดังนั้นคุณสามารถตรวจสอบแนวโน้มโดยรวมของการนำเข้าในรายงาน
What Is a best Accounting Software?
หากมีข้อสงสัย อย่ารอช้า
02-026-6231