Would you like to visit another country's site?

บัญชีลูกหนี้ / เจ้าหนี้

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทต่าง ๆ ที่จะต้องจัดการลูกหนี้และเจ้าหนี้
เมื่อมีการขาย / การซื้อเกิดขึ้น คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อจัดการลูกหนี้หรือเจ้าหนี้เมื่อเชื่อมโยงกับฟังก์ชันบัญชีแล้ว
ฟีเจอร์
 • รายงานลูกหนี้ / เจ้าหนี้ของลูกค้าแต่ละรายจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
 • คุณสามารถตรวจสอบประวัติลูกหนี้ / เจ้าหนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องการได้
  ฟังก์ชันหลัก
  • จัดการลูกหนี้ / เจ้าหนี้
   • เพียงแค่ป้อนรายละเอียดธุรกรรม ECOUNT ERP จะจัดการประวัติลูกหนี้ / เจ้าหนี้ตามลูกค้าแต่ละรายโดยอัตโนมัติ
   • สามารถจัดการลูกหนี้ / เจ้าหนี้เพื่อไม่ให้ตกหล่น โดยการเชื่อมโยงอย่างง่ายกับเมนูการขาย / การซื้อ
  • ค้นหาตามเงื่อนไข
   • คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับรายงานสถานะลูกหนี้ / เจ้าหนี้ (AR / AP) ของ ECOUNT ตามวันที่, PIC และลูกค้า
   • มีรายงานประเภทต่าง ๆ เป็นมาตรฐาน เช่น อายุหนี้บัญชีลูกหนี้ / บัญชีเจ้าหนี้, รายละเอียดอายุเจ้าหนี้ลูกหนี้
  บัญชีลูกหนี้ / เจ้าหนี้
  หากมีข้อสงสัย อย่ารอช้า
  02-026-6231