Would you like to visit another country's site?

ระบบบัญชีจัดการลูกหนี้/เจ้าหนี้ ECOUNT ERP

ระบบบัญชี เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทต่าง ๆ ในการจัดการลูกหนี้และเจ้าหนี้
เมื่อมีการซื้อขายเกิดขึ้น เมื่อระบบบัญชีเชื่อมโยงกับฟังก์ชันบัญชีแล้ว จะสามารถลดขั้นตอนในการจัดการลูกหนี้เจ้าหนี้

ฟีเจอร์ระบบ ERP

 • รายงานลูกหนี้ / เจ้าหนี้ของลูกค้าแต่ละรายจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
 • ระบบบัญชีที่ดี จะสามารถตรวจสอบประวัติลูกหนี้/เจ้าหนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องการได้

ฟังก์ชันหลักระบบ ERP

 • ระบบบัญชีจัดการลูกหนี้/เจ้าหนี้

  • เพียงแค่ป้อนรายละเอียดธุรกรรม ECOUNT ERP จะจัดการประวัติลูกหนี้ / เจ้าหนี้ตามลูกค้าแต่ละรายโดยอัตโนมัติ
  • สามารถจัดการลูกหนี้ / เจ้าหนี้เพื่อไม่ให้ตกหล่น โดยการเชื่อมโยงอย่างง่ายกับเมนูการขาย / การซื้อ
 • ค้นหาตามเงื่อนไข

  • คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับรายงานสถานะลูกหนี้ / เจ้าหนี้ (AR / AP) ของ ECOUNT ตามวันที่, ผู้รับผิดชอบและลูกค้า
  • ระบบบัญชีมีรายงานประเภทต่าง ๆ เป็นมาตรฐาน เช่น อายุหนี้บัญชีลูกหนี้ / บัญชีเจ้าหนี้, รายละเอียดอายุเจ้าหนี้ลูกหนี้
ระบบบัญชีจัดการลูกหนี้/เจ้าหนี้ ECOUNT ERP