Would you like to visit another country's site?

การปรับแต่งรายงาน ด้วยโปรแกรม ECOUNT ERP

หากไม่พบรายงานที่ต้องการหลังจากสร้าง ERP ที่มีราคาแพง กลายเป็นว่าต้องใช้ Excel หรือ Word ร่วมกัน
ECOUNT ERP เป็นทางออกที่ถูกต้องสำหรับปัญหาที่ไม่มีประสิทธิภาพแบบนี้

ฟีเจอร์ระบบ ERP

 • ไม่จำเป็นต้องสร้างรายงานแยกโดยใช้โปรแกรมการจัดการเอกสาร (Excel, Word ) ได้
 • สามารถตั้งค่าว่าจะดูรายงานในแต่ละฝ่ายหรือแต่ละ PIC
 • สามารถส่งให้กับ PIC ของลูกค้าได้โดยการสร้างบัญชีแยกประเภทของแต่ละลูกค้า / ผู้ขาย

ฟังก์ชันหลักระบบ ERP

 • สร้างรายงานด้วยรูปแบบที่ต้องการได้

  • รายงานต่าง ๆ มีให้โดยมาตรฐานอยู่แล้ว เพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติมใด ๆ
  • แต่ละรายงานสามารถดูได้โดยสร้างรายงานได้มากถึง 50 รายงานในรูปแบบที่คุณต้องการ
  • สามารถสร้างรายงานที่แสดงถึงเงื่อนไขและรายการต่าง ๆ ผ่านข้อมูลอินพุต
 • ตั้งค่าการเปิดเผยรายงานตามแต่ละฝ่ายและ PIC

  • สามารถอนุญาตให้สามารถเปิดดูแบบฟอร์มที่ลงทะเบียนใหม่ของแต่ละ ID ได้
  • สามารถห้ามการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบและวัตถุประสงค์ของรายงาน
  • ตัวอย่าง เช่น ในฝ่ายผลิตหรือฝ่ายขายสร้างรายงานที่ไม่แสดงราคาซื้อ
   และแผนกจัดซื้อจัดทำรายงานที่แสดงเนื้อหาทั้งหมด
 • ตั้งค่าแบบฟอร์มบัญชีแยกประเภทของลูกค้า

  • สามารถตั้งค่าแบบฟอร์มบัญชีแยกประเภทสำหรับแต่ละลูกค้าที่แสดงในรายละเอียดบัญชีแยกประเภทของลูกค้า
  • บัญชีแยกประเภทที่จะส่งไปยังลูกค้าต่างประเทศสามารถตั้งค่าได้ตามภาษาและจะใช้เมื่อข้อมูลที่จะแสดงบนบัญชีแยกประเภทนั้นแตกต่างกันสำหรับลูกค้าแต่ละราย
  • บัญชีแยกประเภทที่สร้างขึ้นสามารถแปลงเป็น PDF, Excel หรือส่งไปยัง PIC ลูกค้าได้ทันทีทางอีเมลหรือแฟกซ์
การปรับแต่งรายงาน ด้วยโปรแกรม ECOUNT ERP