Would you like to visit another country's site?

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ด้วยโปรแกรม ECOUNT ERP

พนักงานที่คุ้นชินกับโปรแกรม ERP ที่เคยใช้อยู่แล้วจะรู้สึกกดดันกับการใช้โปรแกรมใหม่
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกโปรแกรมที่สามารถปรับหน้าจอการใช้งานและฟังก์ชันให้เหมาะสมที่สุดตามสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีอยู่โดยไม่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม

ฟีเจอร์ระบบ ERP

 • สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโปรแกรมเพื่อให้เหมาะกับธุรกิจของบริษัทและงานของผู้ใช้
 • สามารถปรับลดเวลาการใช้โปรแกรมและการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานได้

ฟังก์ชันหลักระบบ ERP

 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรม

  • ECOUNT ERP มีฟังก์ชันทั้งหมดของ ECOUNT ตามค่าเริ่มต้น เช่น สินค้าคงคลัง การบัญชี บุคคล / เงินเดือน และภาษี
  • คุณสามารถตัดสินใจว่าจะใช้แต่ละฟังก์ชันผ่านตั้งค่าเมนูหรือไม่
  • สามารถจัดการซ่อนเมนูที่ไม่ได้ใช้งานไม่ให้แสดงบนหน้าจอได้
 • ลดภาระของผู้ปฏิบัติงาน

  • สามารถสร้าง My Page เป็นรูปแบบรายการโปรด โดยการเลือกเฉพาะฟังก์ชันที่ต้องการใช้สำหรับผู้ใช้แต่ละคน
  • สามารถตั้งค่า My Page ของแต่ละผู้ใช้ และสามารถแก้ไขชื่อและตำแหน่งของเมนูได้
  • สามารถตั้งค่ารายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้เป็นวิดเจ็ต (Widget) ที่หน้าจอหลักเพื่อให้สามารถค้นหารายงานที่ต้องการดูจากหน้าจอเดียวโดยไม่ต้องย้ายเมนู
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ด้วยโปรแกรม ECOUNT ERP