Would you like to visit another country's site?

แอปมือถือ

แม้ว่าคุณจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศหรือต่างจังหวัด ทรัพยากรการจัดการของบริษัทควรพร้อมใช้งานได้แบบเรียลไทม์
ECOUNT ERP เป็นโปรแกรมเว็บเบสที่ปรับให้เหมาะกับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ
ฟีเจอร์
 • สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของ ERP ในรูปแบบที่ปรับให้เหมาะกับการใช้บนโทรศัพท์มือถือได้
 • สามารถใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสแกนบาร์โค้ดของสินค้าจากสถานที่ทำงานภายนอกหรือคลังสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในสำนักงาน
 • สามารถตรวจสอบสถานะความคืบหน้าของงานแบบเรียลไทม์ด้วยการแจ้งเตือนแบบพุช
  ฟังก์ชันหลัก
  • ฟังก์ชันทั้งหมดของ ECOUNT ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ
   • ECOUNT เป็นระบบเว็บเบส 100% จึงสามารถใช้ฟังก์ชันเดียวกันทั้งหมดใน ERP บนโทรศัพท์มือถือ
   • สามารถใช้งาน ECOUNT ERP ที่ปรับให้เหมาะกับการใช้งานบนมือถือผ่านแอปมือถือได้ฟรี
   • แม้ว่าคุณจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศหรือต่างจังหวัด ก็สามารถอนุมัติเอกสารและทำงานได้ทุกที่
  • สแกนบาร์โค้ดบนแอปมือถือ
   • สามารถป้อนข้อมูลสินค้าเข้าออกด้วยการสแกนบาร์โค้ดสินค้าจากกล้องโทรศัพท์มือถือได้
   • สามารถส่งสลิปการขายทางอีเมลได้หลังจากจัดการการขายผ่านแอปมือถือ
   • ง่ายต่อการจัดการสินค้าคงคลังและปล่อยสินค้าจากคลังสินค้าหรือร้านค้าระยะไกลที่ห่างจากสำนักงาน
  • ตรวจสอบสถานะความคืบหน้าการทำงานแบบเรียลไทม์ด้วยการแจ้งเตือนแบบพุช
   • รายละเอียดการสร้างใบสำคัญ ERP จะถูกส่งเป็นการแจ้งเตือนแบบพุชบนโทรศัพท์มือถือ
   • นอกจากแอปมือถือแล้ว บนคอมพิวเตอร์ก็ยังสามารถตรวจสอบเอกสารที่ป้อนและการจัดส่งงานได้แบบเรียลไทม์จากภายนอกได้เช่นกัน
   • สามารถสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างพนักงานผ่านห้องสนทนาที่อยู่บนแอปมือถือ
   • สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบพุชเพื่อบล็อกการแจ้งเตือนในเวลากลางคืนและในบางช่วงเวลาได้
  แอปมือถือ
  หากมีข้อสงสัย อย่ารอช้า
  02-026-6231