Would you like to visit another country's site?

ความเสถียรของระบบ

ความมั่นคงของผู้ให้บริการโปรแกรมเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือก ERP
ECOUNT เป็นบริษัทที่มั่นคงและเชื่อถือได้ ซึ่งได้พัฒนาเว็บเบส ERP เพียงแห่งเดียวมาตั้งแต่ช่วงแรกเริ่ม
ฟีเจอร์
 • ECOUNT เป็นบริษัทที่มั่นคงและแข็งแกร่งที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • ECOUNT เป็นระบบที่มุ่งเน้นอนาคต
 • ECOUNT มีระดับความปลอดภัยสูงสุดในอุตสาหกรรม
  ฟังก์ชันหลัก
  • บริษัทที่มั่นคงและเชื่อถือได้
   • Ecount เป็นเพียงบริษัทเดียวที่พัฒนาเว็บเบส ERP มาตั้งแต่ช่วงแรกเริ่ม และเราได้รวบรวมเทคนิค know-how ที่ดีกว่าที่อื่นอยู่เสมอ
   • ค่าธรรมเนียมรายเดือนคือแหล่งรายได้หลักของเรา และการเงินของเราอยู่เหนือจุดมั่นคง
   • เราคือบริษัทที่เชื่อถือได้และเติบโตมาโดยตลอด
  • ระบบแห่งอนาคต
   • การอัปเกรดฟรีทุกสัปดาห์ช่วยให้ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
   • ทีมช่วยเหลือการค้าของเราเสนอโอกาสให้ลูกค้าใช้ฐานความรู้ของ Ecount ให้เกิดประโยชน์และประสบความสำเร็จจากการใช้ซอฟต์แวร์
   • เราให้บริการสนับสนุนลูกค้าหลายประเภทเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จาก ECOUNT ผ่านศูนย์ให้คำปรึกษาลูกค้า การฝึกอบรมในสถานที่ และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
  • ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
   • ได้รับมาตรฐานสากล ISO 27001 และรักษาโปรโตคอลความปลอดภัยของข้อมูลอย่างแน่นหนา
   • ข้อมูลของคุณถูกจัดเก็บไว้บนหลายเซิร์ฟเวอร์
   • เซิร์ฟเวอร์ ECOUNT ถูกเก็บไว้ใน Amazon Web Services (AWS) เพื่อป้องกันการรั่วไหลภายนอกและการเข้าถึงข้อมูล
  ISO27001
  ISO27001

  ความเสถียรของระบบ

  ความมั่นคงของผู้ให้บริการโปรแกรมเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือก ERP
  ECOUNT เป็นบริษัทที่มั่นคงและเชื่อถือได้ ซึ่งได้พัฒนาเว็บเบส ERP เพียงแห่งเดียวมาตั้งแต่ช่วงแรกเริ่ม
  ฟีเจอร์
  • ECOUNT เป็นบริษัทที่มั่นคงและแข็งแกร่งที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  • ECOUNT เป็นระบบที่มุ่งเน้นอนาคต
  • ECOUNT มีระดับความปลอดภัยสูงสุดในอุตสาหกรรม
   ฟังก์ชันหลัก
   • บริษัทที่มั่นคงและเชื่อถือได้
    • Ecount เป็นเพียงบริษัทเดียวที่พัฒนาเว็บเบส ERP มาตั้งแต่ช่วงแรกเริ่ม และเราได้รวบรวมเทคนิค know-how ที่ดีกว่าที่อื่นอยู่เสมอ
    • ค่าธรรมเนียมรายเดือนคือแหล่งรายได้หลักของเรา และการเงินของเราอยู่เหนือจุดมั่นคง
    • เราคือบริษัทที่เชื่อถือได้และเติบโตมาโดยตลอด
   • ระบบแห่งอนาคต
    • การอัปเกรดฟรีทุกสัปดาห์ช่วยให้ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
    • ทีมช่วยเหลือการค้าของเราเสนอโอกาสให้ลูกค้าใช้ฐานความรู้ของ Ecount ให้เกิดประโยชน์และประสบความสำเร็จจากการใช้ซอฟต์แวร์
    • เราให้บริการสนับสนุนลูกค้าหลายประเภทเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จาก ECOUNT ผ่านศูนย์ให้คำปรึกษาลูกค้า การฝึกอบรมในสถานที่ และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
   • ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
    • ได้รับมาตรฐานสากล ISO 27001 และรักษาโปรโตคอลความปลอดภัยของข้อมูลอย่างแน่นหนา
    • ข้อมูลของคุณถูกจัดเก็บไว้บนหลายเซิร์ฟเวอร์
    • เซิร์ฟเวอร์ ECOUNT ถูกเก็บไว้ใน Amazon Web Services (AWS) เพื่อป้องกันการรั่วไหลภายนอกและการเข้าถึงข้อมูล
   ISO27001
   ISO27001
   หากมีข้อสงสัย อย่ารอช้า
   02-026-6231