Would you like to visit another country's site?

ความเสถียรของระบบ

ความมั่นคงของผู้ให้บริการโปรแกรมเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือก ERP
ECOUNT เป็นบริษัทที่มั่นคงและเชื่อถือได้ ซึ่งได้พัฒนาเว็บเบส ERP เพียงแห่งเดียวมาตั้งแต่ช่วงแรกเริ่ม

ฟีเจอร์

 • ECOUNT เป็นบริษัทที่มั่นคงและแข็งแกร่งที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • ECOUNT เป็นระบบที่มุ่งเน้นอนาคต
 • ECOUNT มีระดับความปลอดภัยสูงสุดในอุตสาหกรรม

ฟังก์ชันหลัก

 • บริษัทที่มั่นคงและเชื่อถือได้

  • Ecount เป็นเพียงบริษัทเดียวที่พัฒนาเว็บเบส ERP มาตั้งแต่ช่วงแรกเริ่ม และเราได้รวบรวมเทคนิค know-how ที่ดีกว่าที่อื่นอยู่เสมอ
  • ค่าธรรมเนียมรายเดือนคือแหล่งรายได้หลักของเรา และการเงินของเราอยู่เหนือจุดมั่นคง
  • เราคือบริษัทที่เชื่อถือได้และเติบโตมาโดยตลอด
 • ระบบแห่งอนาคต

  • การอัปเกรดฟรีทุกสัปดาห์ช่วยให้ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  • ทีมช่วยเหลือการค้าของเราเสนอโอกาสให้ลูกค้าใช้ฐานความรู้ของ Ecount ให้เกิดประโยชน์และประสบความสำเร็จจากการใช้ซอฟต์แวร์
  • เราให้บริการสนับสนุนลูกค้าหลายประเภทเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จาก ECOUNT ผ่านศูนย์ให้คำปรึกษาลูกค้า การฝึกอบรมในสถานที่ และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
 • ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง

  • ได้รับมาตรฐานสากล ISO 27001 และรักษาโปรโตคอลความปลอดภัยของข้อมูลอย่างแน่นหนา
  • ข้อมูลของคุณถูกจัดเก็บไว้บนหลายเซิร์ฟเวอร์
  • เซิร์ฟเวอร์ ECOUNT ถูกเก็บไว้ใน Amazon Web Services (AWS) เพื่อป้องกันการรั่วไหลภายนอกและการเข้าถึงข้อมูล
ISO27001
ISO27001