Would you like to visit another country's site?

อัปเกรดฟรี

ทุกครั้งที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลง ไม่ง่ายเลยที่ระบบจะปรับเปลี่ยนให้ตรงตามสภาพนั้น ๆ
ECOUNT มีฟังก์ชันมากมายในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจผ่านการอัปเกรดฟรี 27,000 ครั้งใน 20 ปี
ฟีเจอร์
 • กำลังทำการอัปเกรดทันทีเพื่อให้ตรงตามกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 • ด้วยการตั้งค่าอย่างง่ายสามารถปรับฟังก์ชันทั้งหมดของ ERP สำหรับธุรกิจในปัจจุบัน
 • กำลังพยายามแสดงถึงข้อเสนอแนะที่ลูกค้าร้องขอในระบบ
  ฟังก์ชันหลัก
  • อัปเกรดฟรีทุกวัน
   • ECOUNT ทำการอัปเกรดระบบฟรีทุกวัน
   • เมื่อมีการร้องขอตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเราจะนำไปใช้กับระบบโดยทันที
   • ไม่ใช่แค่สภาพแวดล้อมของ PC สภาพแวดล้อมมือถือก็กำลังพัฒนาเพื่อให้สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกัน
   • เนื่องจาก ECOUNT เป็นวิธีการใช้งานโดวยการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ ECOUNT ดังนั้นหากแก้ไขเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ ลูกค้าทุกคนสามารถได้รับการอัปเกรดได้
  • ปรับแต่งได้ทันที
   • ECOUNT ERP มีฟังก์ชันส่วนใหญ่ที่ธุรกิจต้องการ ดังนั้นสามารถเริ่มใช้งานฟังก์ชันที่ต้องการได้ทันที
   • สามารถปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้ตลอดเวลาผ่านการตั้งค่าอย่างง่าย
  • กระบวนการแสดงข้อเสนอ
   • หากมีการร้องขอให้พัฒนาฟังก์ชันที่คุณต้องการใน ECOUNT เราจะตัดสินใจว่าจะพัฒนาหรือไม่ในการประชุมประจำสัปดาห์
   • หลังจากการประชุม เราจะส่งผลตอบรับทันทีให้แก่ผู้ร้องขอว่าได้รับการพัฒนาหรือไม่
   • การตัดสินใจว่าจะพัฒนาขึ้นอยู่กับหลักการที่ว่า 'ฟังก์ชันที่ลูกค้าหลายคนร้องขอจะได้รับการพัฒนาและอัปเกรดโดยเร็วที่สุด'
  อัปเกรดฟรี
  หากมีข้อสงสัย อย่ารอช้า
  02-026-6231