Would you like to visit another country's site?

โปรแกรม ERP อัปเกรดฟรี

ทุกครั้งที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลง ไม่ง่ายเลยที่ระบบจะปรับเปลี่ยนให้ตรงตามสภาพนั้น ๆ
ECOUNT ERP มีฟังก์ชันมากมายในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจผ่านการอัปเกรดฟรี 27,000 ครั้งใน 20 ปี

ฟีเจอร์ระบบ ERP

 • กำลังทำการอัปเกรดทันทีเพื่อให้ตรงตามกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 • ด้วยการตั้งค่าอย่างง่ายสามารถปรับฟังก์ชันทั้งหมดของ ERP สำหรับธุรกิจในปัจจุบัน
 • กำลังพยายามแสดงถึงข้อเสนอแนะที่ลูกค้าร้องขอในระบบ

ฟังก์ชันหลักระบบ ERP

 • อัปเกรดฟรีทุกวัน

  • ECOUNT ทำการอัปเกรดระบบฟรีทุกวัน
  • เมื่อมีการร้องขอตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเราจะนำไปใช้กับระบบโดยทันที
  • ไม่ใช่แค่สภาพแวดล้อมของ PC สภาพแวดล้อมมือถือก็กำลังพัฒนาเพื่อให้สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกัน
  • เนื่องจาก ECOUNT เป็นวิธีการใช้งานโดวยการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ ECOUNT ดังนั้นหากแก้ไขเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ ลูกค้าทุกคนสามารถได้รับการอัปเกรดได้
 • ปรับแต่งได้ทันที

  • ECOUNT ERP มีฟังก์ชันส่วนใหญ่ที่ธุรกิจต้องการ ดังนั้นสามารถเริ่มใช้งานฟังก์ชันที่ต้องการได้ทันที
  • สามารถปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้ตลอดเวลาผ่านการตั้งค่าอย่างง่าย
 • กระบวนการแสดงข้อเสนอ

  • หากมีการร้องขอให้พัฒนาฟังก์ชันที่คุณต้องการใน ECOUNT เราจะตัดสินใจว่าจะพัฒนาหรือไม่ในการประชุมประจำสัปดาห์
  • หลังจากการประชุม เราจะส่งผลตอบรับทันทีให้แก่ผู้ร้องขอว่าได้รับการพัฒนาหรือไม่
  • การตัดสินใจว่าจะพัฒนาขึ้นอยู่กับหลักการที่ว่า 'ฟังก์ชันที่ลูกค้าหลายคนร้องขอจะได้รับการพัฒนาและอัปเกรดโดยเร็วที่สุด'
โปรแกรม ERP อัปเกรดฟรี