Would you like to visit another country's site?

การอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์

ECOUNT สามารถรวมกระบวนการอนุมัติกับ ERP ซึ่งดำเนินการและบันทึกงานจริง
ประสิทธิภาพในการทำงานสามารถเพิ่มขึ้นได้โดยลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนและยุ่งยาก

ฟีเจอร์ระบบ ERP

 • การอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์ของ ECOUNT สามารถใช้ร่วมกับ ERP ได้
 • คุณสามารถใช้แบบฟอร์มแบบร่างที่บริษัทของคุณใช้อยู่ในปัจจุบันได้
 • คุณสามารถใช้กระบวนการทางธุรกิจเหมือนกับระบบการอนุมัติจริงได้

ฟังก์ชันหลักระบบ ERP

 • เชื่อมโยง ERP กับการอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์

  • รายละเอียดในแบบร่างที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว เช่น ใบสำคัญจ่าย ใบเสนอราคา และคำสั่งซื้อจะปรากฏใน ERP โดยอัตโนมัติ
  • ใน ERP คุณสามารถสร้างแบบร่างโดยนำเข้าใบสำคัญบัญชีและสินค้าคงคลังที่ถูกสร้างไว้ก่อนแล้ว และสามารถตั้งค่าให้แสดงผลโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับการอนุมัติ
 • ตั้งค่าแบบฟอร์มแบบร่าง

  • สามารถใช้ฟอร์มแบบร่างที่บริษัทใช้อยู่ในปัจจุบันได้โดยลงทะเบียนในแบบฟอร์มทั่วไปได้
  • แบบฟอร์มเอกสารที่ลงทะเบียนในเทมเพลตทั่วไปสามารถเรียกใช้ได้เมื่อสร้างแบบร่าง
  • คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการตัดสินใจโดยการระบุวิธีการอนุมัติและรายการอนุมัติในแต่ละเอกสาร / แต่ละสถานที่ และสามารถดำเนินการอนุมัติด้วยรูปแบบที่เหมือนกับการอนุมัติจริงผ่านการลงทะเบียนโลโก้บริษัท และลานเซ็นส่วนตัว
 • กระบวนการอนุมัติ

  • คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของแต่ละขั้นตอนได้ระหว่างที่สร้างแบบร่างแบบเรียลไทม์ได้
  • ฟังก์ชันแสดงความคิดเห็นทำให้ง่ายสำหรับการสื่อสารชื่อบริษัทของผู้อนุมัติกับผู้เขียน
  • สามารถอนุมัติแบบเรียลไทม์จากภายนอกผ่านแอปมือถือและฟังก์ชันการแจ้งเตือนต่าง ๆ
การอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์