Would you like to visit another country's site?

การอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์

ECOUNT สามารถรวมกระบวนการอนุมัติกับ ERP ซึ่งดำเนินการและบันทึกงานจริง
ประสิทธิภาพในการทำงานสามารถเพิ่มขึ้นได้โดยลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนและยุ่งยาก
ฟีเจอร์
 • การอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์ของ ECOUNT สามารถใช้ร่วมกับ ERP ได้
 • คุณสามารถใช้แบบฟอร์มแบบร่างที่บริษัทของคุณใช้อยู่ในปัจจุบันได้
 • คุณสามารถใช้กระบวนการทางธุรกิจเหมือนกับระบบการอนุมัติจริงได้
  ฟังก์ชันหลัก
  • เชื่อมโยง ERP กับการอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์
   • รายละเอียดในแบบร่างที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว เช่น ใบสำคัญจ่าย ใบเสนอราคา และคำสั่งซื้อจะปรากฏใน ERP โดยอัตโนมัติ
   • ใน ERP คุณสามารถสร้างแบบร่างโดยนำเข้าใบสำคัญบัญชีและสินค้าคงคลังที่ถูกสร้างไว้ก่อนแล้ว และสามารถตั้งค่าให้แสดงผลโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับการอนุมัติ
  • ตั้งค่าแบบฟอร์มแบบร่าง
   • สามารถใช้ฟอร์มแบบร่างที่บริษัทใช้อยู่ในปัจจุบันได้โดยลงทะเบียนในแบบฟอร์มทั่วไปได้
   • แบบฟอร์มเอกสารที่ลงทะเบียนในเทมเพลตทั่วไปสามารถเรียกใช้ได้เมื่อสร้างแบบร่าง
   • คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการตัดสินใจโดยการระบุวิธีการอนุมัติและรายการอนุมัติในแต่ละเอกสาร / แต่ละสถานที่ และสามารถดำเนินการอนุมัติด้วยรูปแบบที่เหมือนกับการอนุมัติจริงผ่านการลงทะเบียนโลโก้บริษัท และลานเซ็นส่วนตัว
  • กระบวนการอนุมัติ
   • คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของแต่ละขั้นตอนได้ระหว่างที่สร้างแบบร่างแบบเรียลไทม์ได้
   • ฟังก์ชันแสดงความคิดเห็นทำให้ง่ายสำหรับการสื่อสารชื่อบริษัทของผู้อนุมัติกับผู้เขียน
   • สามารถอนุมัติแบบเรียลไทม์จากภายนอกผ่านแอปมือถือและฟังก์ชันการแจ้งเตือนต่าง ๆ
  การอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์
  หากมีข้อสงสัย อย่ารอช้า
  02-026-6231