Would you like to visit another country's site?

การจัดการโครงการ

งานโครงการทีดำเนินการผ่านความร่วมมือจะต้องสามารถแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่พนักงานเข้าร่วมและความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ได้
ฟีเจอร์
 • คุณสามารถบันทึกรายละเอียดงานและจัดการประวัติของแต่ละโครงการได้
 • คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของแต่ละโครงการด้วยรูปแบบแผนผังคุมกำหนดงานได้อย่างรวดเร็ว
  ฟังก์ชันหลัก
  • จัดการโครงการ
   • คุณสามารถบันทึกรายละเอียดงานและจัดการประวัติของแต่ละโครงการได้
   • สามารถจัดการทุก ๆ โครงการอย่างเป็นระบบ โดยการตั้งค่าความคืบหน้า รายการอินพุต เอกสารอ้างอิงของแต่ละโครงการด้วยการแยกทีละอย่างได้
   • บุคคลที่ดูแลแต่ละงานที่รับผิดชอบโครงการสามารถบันทึกความคืบหน้าเพื่อให้สามารถติดตามและจัดการรายละเอียดได้
  • แผนผังคุมกำหนดงาน
   • สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของแต่ละโครงการได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบของแผนผังคุมกำหนดงาน
   • สามารถตรวจสอบและแชร์ประวัติงานที่ละเอียดนอกจากเปอร์เซนต์ความคืบหน้าผ่านการตั้งค่ากระดานข่าว
  การจัดการโครงการ
  หากมีข้อสงสัย อย่ารอช้า
  02-026-6231