Would you like to visit another country's site?

การจัดการการสำรวจ

บริษัทจำเป็นต้องได้รับความคิดเห็นจากพนักงานในการตัดสินใจขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
ECOUNT สามารถตรวจสอบเรื่องการโหวตและนำเสนอความคิดเห็นได้ทันทีเพื่อให้การตัดสินใจมีเหตุผลมากขึ้น

ฟีเจอร์ระบบ ERP

 • สามารถรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานแต่ละคนโดยลงทะเบียนประเด็นการตัดสินใจที่หลากหลายด้วยการโหวต
 • สามารถกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นสำคัญ ผ่านการตรวจสอบสถานะการโหวต และสามารถจัดการให้ยุติธรรมและโปร่งโดยตรวจสอบผลลัพธ์

ฟังก์ชันหลักระบบ ERP

 • ลงทะเบียนสำรวจการโหวต

  • คุณสามารถลงทะเบียนเนื้อหาการโหวตไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม และสามารถลงทะเบียนรายการการโหวตได้มากถึง 20 รายการ
  • เมื่อลงทะเบียนสำรวจการโหวต คุณสามารถส่งและแชร์คำอธิบายอย่างละเอียดที่เกี่ยวกับการสำรวจการโหวตได้อย่างง่ายดายโดยสร้างและแนบโพสต์อ้างอิง
 • ตรวจสอบสถานะการโหวต / สำรวจ

  • การโหวต / สำรวจที่ลงทะเบียนนั้นจะปรากฏในหน้าหลักในขณะที่ลงชื่อเข้าใช้ ECOUNT เพื่อให้พนักงานสามารถตรวจสอบการโหวต / สำรวจได้อย่างรวดเร็ว
  • คุณสามารถตรวจสอบสถานะการโหวต / สำรวจของแต่ละบุคคลในระหว่างการโหวตได้
  • นอกจากรายการโหวต / สำรวจแล้ว ยังสามารถแสดงและตรวจสอบความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงโครงสร้างการสื่อสารภายในบริษัทได้
การจัดการการสำรวจ