Would you like to visit another country's site?

บาร์โค้ด

สามารถลงทะเบียนสินค้าเข้าออกที่ใช้บาร์โค้ดได้
หากใช้แอปมือถือ คุณสามารถสแกนบาร์โค้ดด้วยกล้องในโทรศัพท์และบันทึกเป็นสินค้าเข้าออกได้
ฟีเจอร์
 • คุณสามารถลงทะเบียนบาร์โค้ดแต่ละสินค้าได้
 • คุณสามารถพิมพ์ฉลากบาร์โค้ดเพื่อแนบกับสินค้า
 • สแกนบาร์โค้ดสินค้าเพื่อบันทึกสินค้าคงคลังเข้าออกอย่างถูกต้อง
 • คุณสามารถสแกนบาร์โค้ดด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือและบันทึกเป็นสินค้าเข้าออก
  ฟังก์ชันหลัก
  • จัดการบาร์โค้ดสินค้า
   • คุณสามารถลงทะเบียนประวัติสินค้าคงคลังเข้าออก เช่น การขาย การผลิต การผลิต โดยการแสกนบาร์โค้ดหรือป้อนเลขบาร์โค้ด
   • คุณสามารถสร้างบาร์โค้ดจากรหัสที่มีอยู่ของคุณ หรือรหัสที่กำหนดจากระบบ
  • พิมพ์ฉลากบาร์โค้ด
   • นอกจากฉลากบาร์โค้ดแล้วคุณยังสามารถตั้งค่าข้อมูลที่คุณต้องการพิมพ์เพิ่มเติมได้
   • มีบาร์โค้ดให้บริการ 6 ประเภท ได้แก่ : Code39, Code128, EAN13, ISBN, QR, and Data Matrix
  • บันทึกสินค้าเข้าออกโดยใช้บาร์โค้ด
   • เมื่อป้อนข้อมูลตามการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลัง เช่น การขายหรือการซื้อ คุณสามารถจัดการการรวบรวมสินค้าคงคลังโดยใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดได้
   • ในร้านค้าที่มีลูกค้าจำนวนมากสามารถใช้ฟังก์ชันบาร์โค้ดเพื่อเร่งกระบวนการขายได้
  • สแกนบาร์โค้ดโดยใช้แอป ECOUNT
   • หากคุณติดตั้งแอป Ecount ERP คุณสามารถสแกนบาร์โค้ดโดยใช้กล้องของโทรศัพท์มือถือของคุณได้
   • ประวัติสินค้าคงคลังเข้าออกที่ดำเนินการผ่านการสแกนบาร์โค้ดจะเชื่อมกับ ERP ทันที
   • คุณสามารถจัดการสินค้าคงคลังเข้าออกโดยใช้แอป ECOUNT จากภายนอก เช่น คลังสินค้า โรงงาน
  • บาร์โค้ดสลิป
   • หลังจากสร้างสลิปแล้ว เมื่อทำการพิมพ์ สามารถพิมพ์สลิปพร้อมกับสร้างบาร์โค้ดของสลิปที่เกี่ยวข้องได้
   • เมื่อทำการค้นหาสลิป สามารถสแกนบาร์โค้ดสลิปเพื่อเรียกดูสลิปได้อย่างรวดเร็ว
   • หากต้องการสร้างสลิปที่แสดงรายละเอียดของขั้นตอนก่อนหน้า สามารถเรียกดูรายละเอียดสลิปของขั้นตอนก่อนหน้าได้โดยสแกนบาร์โค้ด
    (เช่น : เมื่อทำการซื้อ สามารถเรียกดูประวัติสั่งซื้อได้โดยสแกนบาร์โค้ดสลิปใบสั่งซื้อ)
  บาร์โค้ด
  หากมีข้อสงสัย อย่ารอช้า
  02-026-6231