Would you like to visit another country's site?

ระบบสั่งซื้อออนไลน์

มีระบบฟรีไว้ให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้
สิ่งนี้สามารถลดความไร้ประสิทธิภาพอย่างมากได้ เช่น ข้อมูลที่สูญหายหรือขาดหายไป ความไม่สอดคล้องในการจัดส่ง และความล่าช้า
ฟีเจอร์
 • เว็บไซต์ที่ใช้สั่งซื้อออนไลน์ได้โดยตรง
 • สามารถปรับแต่งพอร์ทัลให้เหมาะกับบริษัทของคุณได้
 • สามารถจัดการคำสั่งขายหรือคำสั่งซื้อออนไลน์ได้
 • สามารถแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องกันของสินค้าคงคลังกับผู้ทำสัญญารับช่วงของคุณ
 • สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างราบรื่น
  ฟังก์ชันหลัก
  • เว็บไซต์สั่งซื้อออนไลน์
   • เป็นระบบที่สามารถประมวลผลคำสั่งขาย คำสั่งซื้อ จ้างผลิต และอื่น ๆ ของลูกค้า เช่น บริษัทตัวแทน บริษัทผลิต Outsource ทางออนไลน์
   • แลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้าของคุณแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย
   • ลูกค้าทั้งหมดสามารถใช้งานโดยไม่จำกัดจำนวน ID ที่มีในบัญชี
  • ปรับแต่งพอร์ทัล
   • คุณสามารถปรับแต่งเมนูที่จะแสดงให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของบริษัทคุณ
   • สามารถอนุญาตให้กับลูกค้าแต่ละรายที่ใช้ระบบ (เช่น การกำหนดคลังสินค้า / กำหนดสาขา, จำกัดเวลาในการเชื่อมต่อ ฯลฯ )
  • การสั่งซื้อออนไลน์
   • ลูกค้าของคุณสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้โดยตรงผ่านทางโทรศัพท์,แฟกซ์ หรืออีเมล
   • เมื่อป้อนคำสั่งซื้อคุณสามารถส่งการแจ้งเตือน เช่น ข้อความ การแจ้งเตือนแบบพุชมือถือ และ SMS ไปยังพนักงานขายที่ได้รับมอบหมาย
   • PIC สามารถบันทึกใบสำคัญสินค้าเข้าออกได้อย่างง่ายดายหลังจากตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อ
   • ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อของพวกเขาทางออนไลน์ และสามารถพิมพ์สลิปการขาย ใบกำกับภาษี และ บัญชีขององค์กร
  • เชื่อมโยงใบสั่งซื้อของลูกค้า
   • หากคุณป้อนแบบฟอร์มการสั่งซื้อใน ERP จะมีผลโดยอัตโนมัติในระบบการสั่งซื้อออนไลน์
   • ลูกค้าที่มีการเข้าถึงพอร์ทัลสามารถเข้าสู่ระบบและดูคำสั่งของพวกเขาได้แบบเรียลไทม์
  • จัดการการผลิต Outsource
   • คำสั่งงานที่ออกผ่าน ERP สามารถตรวจสอบได้โดยโรงงาน Outsource แบบเรียลไทม์ผ่านระบบการสั่งซื้อออนไลน์
   • เมื่อส่งวัสดุไปที่โรงงาน Outsource หรือรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไปยังสำนักงานใหญ่
    หากป้อนข้อมูลใน ERP ผู้ทำสัญญารับช่วงสามารถตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อได้
  • แชร์ข้อมูลกับลูกค้าได้อย่างราบรื่น
   • คุณสามารถดูบันทึกต่าง ๆ เช่น ประวัติการทำธุรกรรมที่ผ่านมา บัญชีแยกประเภทการบัญชี และอื่น ๆ จากลูกค้าได้
   • สามารถสร้างกระดานข่าวที่ใช้ร่วมกัน เพื่อเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารภายในทีม
    เช่น ส่งประกาศให้กับลูกค้าและรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า
  ระบบสั่งซื้อออนไลน์
  หากมีข้อสงสัย อย่ารอช้า
  02-026-6231