Would you like to visit another country's site?

นับคลังสินค้า

หากใช้ฟังก์ชันการปรับสินค้าคงคลังของ ECOUNT จะช่วยให้คุณสามารถโอนสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้องและง่ายดายเมื่อนำเข้าโปรแกรม

ฟีเจอร์

 • หลังจากนำเข้า ERP แล้ว สามารถลงทะเบียนสินค้าคงคลังที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย
 • หากสินค้าคงคลังจริงกับสินค้าคงคลังใน ERP ไม่ตรงกัน คุณสามารถปรับจำนวนได้

  ฟังก์ชันหลัก

  • การโอนข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

   • คุณสามารถดำเนินการโอนข้อมูลไปยังสินค้าคงคลังที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย
   • คุณสามารถอัปโหลดข้อมูลจำนวนมากได้โดยใช้ฟังก์ชันอัปโหลด Excel Ecount
  • การปรับจำนวนสินค้าคงคลัง

   • หากป้อนเฉพาะปริมาณสินค้าคงคลังจริงโดยไม่สัมพันธ์กับปริมาณสินค้าคงคลังใน ERP โปรแกรมจะคำนวณปริมาณสินค้าคงคลังให้อัตโนมัติ
   • คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของการปรับสินค้าคงคลังของแต่ละสินค้าและคลังสินค้าได้
   • สามารถตรวจสอบประวัติและปริมาณที่ถูกปรับแก้ไขได้
  นับคลังสินค้า
  หากมีข้อสงสัย อย่ารอช้า
  02-026-6231