Would you like to visit another country's site?

บัญชีคลังสินค้า / รายงาน

ECOUNT จะแสดงข้อมูลที่คุณป้อนในการขาย การซื้อ และการผลิตโดยอัตโนมัติในประวัติการเข้า / ออกสินค้าคงคลัง
คุณสามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังล่าสุดแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องจัดการสินค้าคงคลัง
ฟีเจอร์
 • จัดทำรายงานที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจ
 • ข้อมูลที่คุณป้อนจะปรากฏโดยอัตโนมัติในรายงานสินค้าคงคลังทั้งหมดโดยไม่ต้องทำงานเพิ่มเติมใด ๆ
 • สามารถปรับรายงานให้เหมาะสมกับความต้องการของบริษัท
  ฟังก์ชันหลัก
  • มีรายงานที่หลากหลาย
   • รายงานการจัดการ: ยอดสินค้าคงคลัง / การรับสินค้าคงคลัง / รายงานสินค้าคงคลัง
   • การขายที่เกี่ยวข้อง: สถานะการขาย / สถานะที่ยังไม่ขาย / สถานะกำไร / สถานะการเสนอราคา
   • การซื้อที่เกี่ยวข้อง: สถานะการซื้อ / สถานะการสั่งซื้อ /คำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้รับ
   • การผลิตที่เกี่ยวข้อง: สถานะการสั่งงาน / สถานะการผลิต / เบิกจ่ายสินค้า / ผลิตสินค้า
   • อื่นๆ: สถานะการโอนคลังสินค้า / สถานะอัตราข้อบกพร่อง / สถานะการปรับสินค้าคงคลัง
  • สร้างรายงานสินค้าคงคลังอัตโนมัติ
   • ข้อมูลที่ป้อนโดยแต่ละ PIC จะอยู่ในการขาย การจัดซื้อ และการผลิต ปรากฏให้เห็นได้อัตโนมัติในสิงค้าคงคลัง
   • ไฮเปอร์ลิงค์ช่วยให้คุณสามารถติดตามแหล่งที่มาของข้อมูล
  • ปรับรายงานให้เหมาะสม
   • สามารถรวมข้อมูลสำคัญของสินค้าที่อยู่ในรายงานสินค้าคงคลัง และสามารถดูการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังแต่ละสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
   • คุณสามารถกำหนดฟอร์มที่สามารถดูด้วย ID ได้
   • คุณสามารถหลีกเลี่ยงการใช้ Excel เพื่อสร้างชุดข้อมูลที่ต้องการได้
  บัญชีคลังสินค้า / รายงาน
  หากมีข้อสงสัย อย่ารอช้า
  02-026-6231