Would you like to visit another country's site?

จัดการสินค้า

เพื่อการจัดการสินค้าคงคลังที่ราบรื่น คุณจำเป็นต้องจัดระเบียบคุณลักษณะและการจำแนกประเภทของสินค้า
ECOUNT สามารถใช้ในการลงทะเบียนข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ลักษณะของสินค้า ข้อมูลจำเพาะ และสามารถจัดกลุ่มตามแต่ละประเภทได้

ฟีเจอร์

 • สามารถลงทะเบียนและจัดการข้อมูลที่หลากหลายของสินค้าได้
 • สามารถจัดการสินค้าโดยจัดกลุ่มตามแต่ละประเภท
 • สามารถลงทะเบียนข้อมูลสินค้าจำนวนมากด้วย Excel ได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถดูประวัติสินค้าเข้าออกได้อย่างรวดเร็ว

  ฟังก์ชันหลัก

  • จัดการข้อมูลสินค้าที่หลากหลาย

   • นอกจากข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสินค้า คุณยังสามารถลงทะเบียนข้อมูลต่าง ๆ เช่น ปริมาณ ราคา และค่าใช้จ่าย
   • นอกจากการบันทึกทั่วไป คุณสามารถตั้งค่าการจัดการรายการเพิ่มเติมเพื่อจัดการข้อมูลสินค้าอย่างละเอียด
   • คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าที่ต้องการ เช่น รูปภาพและปริมาณ ได้อย่างรวดเร็วโดยการตั้งค่ารายการสินค้า
  • จัดการสินค้าตามประเภท

   • คุณสามารถจัดการสินค้าตามกลุ่มและสร้างกลุ่มย่อยได้ถึง 10 ระดับ เพื่อจัดหมวดหมู่สิ่งต่าง ๆ เช่น ผู้ผลิต,แบบ,สี เป็นต้น
   • คุณสามารถค้นหาสินค้าต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยใช้กลุ่มสินค้าที่คุณระบุตอนป้อนข้อมูล
  • ลงทะเบียนข้อมูลสินค้า

   • คุณสามารถอัปโหลดรายการสินค้าที่มีอยู่ไปยัง ECOUNT ได้อย่างง่ายดายผ่านฟังก์ชันอัปโหลด Excel Ecount
   • คุณสามารถแก้ไขข้อมูลสินค้าที่ลงทะเบียนแล้วเป็นกลุ่มได้
  • ประวัติสินค้าคงคลังเข้าออก

   • คุณสามารถตรวจสอบทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว เช่น การขาย การซื้อ การผลิต ในแต่ละสินค้า
   • เพิ่มข้อมูลหรือสอบถามเกี่ยวกับสถานะสินค้าคงคลัง,ประวัติ,การขาย และการซื้อ ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ในหน้าจอเดียว โดยไม่ต้องออกไปหน้าอื่น
   • คุณสามารถตั้งค่าแบบฟอร์มเพื่อแสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าในสลิปการขายหรือรายงานสินค้าคงคลัง
  จัดการสินค้า
  หากมีข้อสงสัย อย่ารอช้า
  02-026-6231