Would you like to visit another country's site?

การจัดการสินค้าคงคลัง ด้วยโปรแกรมสต๊อกสินค้า ECOUNT ERP

เพื่อการจัดการสินค้าคงคลังที่ราบรื่น คุณจำเป็นต้องจัดระเบียบคุณลักษณะและการจำแนกประเภทของสินค้า
ECOUNT สามารถใช้ในการลงทะเบียนข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ลักษณะของสินค้า ข้อมูลจำเพาะ และสามารถจัดกลุ่มตามแต่ละประเภทได้

ฟีเจอร์ระบบ ERP

 • สามารถลงทะเบียนและจัดการข้อมูลที่หลากหลายของสินค้าได้
 • สามารถจัดการสินค้าโดยจัดกลุ่มตามแต่ละประเภท
 • สามารถลงทะเบียนข้อมูลสินค้าจำนวนมากด้วย Excel ได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถดูประวัติสินค้าเข้าออกได้อย่างรวดเร็ว

ฟังก์ชันหลักระบบ ERP

 • จัดการข้อมูลสินค้าที่หลากหลาย

  • นอกจากข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสินค้า คุณยังสามารถลงทะเบียนข้อมูลต่าง ๆ เช่น จำนวน ราคา และค่าใช้จ่าย
  • นอกจากการบันทึกทั่วไป คุณสามารถตั้งค่าการจัดการรายการเพิ่มเติมเพื่อจัดการข้อมูลสินค้าอย่างละเอียด
  • คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าที่ต้องการ เช่น รูปภาพและปริมาณ ได้อย่างรวดเร็วโดยการตั้งค่ารายการสินค้า
 • จัดการสินค้าตามประเภท

  • โปรแกรมสต๊อกสินค้าออนไลน์สามารถจัดการสินค้าตามกลุ่มและสร้างกลุ่มย่อยได้ถึง 10 ระดับ เพื่อจัดหมวดหมู่สิ่งต่าง ๆ เช่น ผู้ผลิต,แบบ,สี เป็นต้น
  • โปรแกรมสต๊อกสินค้าออนไลน์สามารถค้นหาสินค้าต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยใช้กลุ่มสินค้าที่คุณระบุตอนป้อนข้อมูล
 • ลงทะเบียนข้อมูลสินค้า

  • คุณสามารถอัปโหลดรายการสินค้าที่มีอยู่ไปยัง ECOUNT ได้อย่างง่ายดายผ่านฟังก์ชันอัปโหลด Excel Ecount
  • คุณสามารถแก้ไขข้อมูลสินค้าที่ลงทะเบียนแล้วเป็นกลุ่มได้
 • ประวัติสินค้าคงคลังเข้าออก

  • คุณสามารถตรวจสอบทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว เช่น การขาย การซื้อ การผลิต ในแต่ละสินค้า
  • เพิ่มข้อมูลหรือสอบถามเกี่ยวกับสถานะสินค้าคงคลัง,ประวัติ,การขาย และการซื้อ ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ในหน้าจอเดียว โดยไม่ต้องออกไปหน้าอื่น
  • โปรแกรมสต๊อกสินค้าออนไลน์สามารถตั้งค่าแบบฟอร์มเพื่อแสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าในสลิปการขายหรือรายงานสินค้าคงคลัง
การจัดการสินค้าคงคลัง ด้วยโปรแกรมสต๊อกสินค้า ECOUNT ERP