Would you like to visit another country's site?

การจัดการคำสั่งซื้อ ด้วยโปรแกรมสต๊อกสินค้า ECOUNT ERP

หากใช้ฟังก์ชันการจัดการคำสั่งของโปรแกรมสต๊อกสินค้าออนไลน์ ECOUNT ERP คุณสามารถดูการทำงานเฉพาะหน่วยที่ดำเนินการโดยบุคลากรหลายคน
ตั้งแต่คำสั่งขาย (คำสั่งซื้อ) การซื้อ การผลิต จนถึงการจัดส่ง ด้วยหน้าจอที่แสดงออกมาเป็นตาราง

ฟีเจอร์ระบบ ERP

 • สามารถใช้ขั้นตอนการทำงานของบริษัทกับระบบได้ตั้งแต่คำสั่งขาย (คำสั่งซื้อ) ไปจนถึงการจัดส่ง
 • เมื่อแต่ละขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ PIC สามารถตรวจสอบได้ทันทีผ่านการแจ้งเตือน
 • ดูความคืบหน้าทีละขั้นตอนได้อย่างรวดเร็ว

ฟังก์ชันหลักระบบ ERP

 • การจัดการขั้นตอนการทำงาน

  • คุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานได้มากถึง 10 ระดับโดยมีศูนย์กลางที่ใบสั่งขาย
  • คุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้นโดยการกำหนดเมนูที่เชื่อมต่อกันสำหรับแต่ละขั้นตอน
   (เช่น ขั้นที่ 1 / คำสั่งขาย ขั้นที่ 2 / คำสั่งซื้อ ขั้นที่ 3 / การซื้อ ขั้นที่ 4 / การขาย ขั้นที่ 5 / ใบเสร็จรับเงิน)
 • การแจ้งเตือนแต่ละขั้นตอนการทำงาน

  • สามารถระบุบุคคลที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน
  • สามารถไปยังขั้นตอนถัดไปได้โดยไม่ล่าช้าผ่านฟังก์ชันการแจ้งเตือนเมื่อขั้นตอนก่อนหน้านี้เสร็จสมบูรณ์
 • ตรวจสอบสถานะความคืบหน้า

  • คุณสามารถตรวจสอบสถานะความคืบหน้าและรายละเอียดแต่ละคำสั่งขายได้อย่างรวดเร็วในสถานะความคืบหน้าการจัดการคำสั่ง
การจัดการคำสั่งซื้อ ด้วยโปรแกรมสต๊อกสินค้า ECOUNT ERP