Would you like to visit another country's site?

จัดการราคา

ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นประจำขึ้นอยู่กับสภาพตลาดหรือสัญญากับลูกค้า
ECOUNT มีวิธีการจัดการราคาที่หลากหลายเพื่อให้คุณสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ของคุณได้อย่างอิสระ
ฟีเจอร์
 • คุณสามารถลงทะเบียนราคาหลายราคาต่อหนึ่งสินค้า
 • คุณสามารถเรียกดูราคาสินค้าเข้าออกล่าสุดกับลูกค้าโดยอัตโนมัติ
 • ใช้อัตราส่วนลดต่อลูกค้า
 • คุณสามารถค้นหาประวัติการเปลี่ยนแปลงราคาได้อย่างง่ายดาย
 • จำกัดตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงราคาต่อผู้ใช้งาน
  ฟังก์ชันหลัก
  • ราคาสินค้าหลายราคา
   • หากราคาสินค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ คุณสามารถสร้างตัวเลือกราคาต่อหน่วยได้ถึง 10 ตัวเลือก พร้อมกับราคาต่อหน่วยมารตฐาน
   • สามารถเลือกราคาที่ลงทะเบียนในเวลาของการซื้อขาย
    (ตัวอย่าง : ราคาขายส่งของสินค้า 'เสื้อยืดแขนสั้น' คือ 2,000 บาท ราคาของร้านค้า 2,500 บาท ราคาของห้างสรรพสินค้า 3,000 บาท และร้านค้าออนไลน์ 2,100 บาท)
   • สามารถอัปโหลดข้อมูลราคาในแต่ละสินค้าได้ใน Excel
  • ดูราคาสินค้าเข้าออกล่าสุดอัตโนมัติ
   • หากราคาต่อหน่วยเปลี่ยนแปลงบ่อย คุณสามารถนำเข้าราคาล่าสุดไปยังธุรกรรมใหม่โดยอัตโนมัติ
   • ฟังก์ชันนี้จะใช้ราคาที่ป้อนล่าสุดโดยอัตโนมัติในตอนที่ขาย / ซื้อสินค้าเดียวกันอีกครั้งในบัญชีเดียวกัน
   • คุณสามารถกำหนดราคาต่อหน่วยได้อย่างง่ายดาย โดยการตรวจสอบราคาของการทำธุรกรรมล่าสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสหกรรมที่มีความผันผวนบ่อย เช่น ผักผลไม้สดและอาหาร เป็นต้น
  • อัตราส่วนลดต่อลูกค้า
   • หากอัตราส่วนกำไรแตกต่างกันแต่ละบัญชี คุณสามารถกำหนดอัตราส่วนลดล่วงหน้าและนำไปใช้กับราคาได้
   • หากคุณต้องการใช้ส่วนลด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ส่วนลดพิเศษ หรือระยะเวลาการขาย คุณสามารถปรับอัดตราส่วนลดได้ทันทีจากหน้าจอการป้อนข้อมูล
  • จัดการประวัติราคา
   • คุณสามารถดูประวัติการทำธุรกรรมล่าสุด ของสินค้าที่คุณต้องการขายหรือซื้อได้ทันทีในเวลาที่ทำรายการ
   • คุณสามารถตรวจสอบความผันผวนของราคาซื้อและราคาส่งตามวันที่ได้
   • คุณสามารถค้นหาประวัติได้ในขณะที่ป้อนข้อมูล และใช้ราคาที่ค้นหาตามที่เป็นอยู่
  • จำกัดตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงราคาต่อผู้ใช้งาน
   • คุณสามารถตั้งค่าอนุญาตในการแก้ไขราคาต่อบัญชีผู้ใช้
   • ด้วยการจำกัดการสอบถามราคาต้นทุนการซื้อ คุณสามารถลดการเปิดเผยความลับทางการค้าของบริษัทได้
  จัดการราคา
  หากมีข้อสงสัย อย่ารอช้า
  02-026-6231