Would you like to visit another country's site?

การจัดการราคา ด้วยโปรแกรมสต๊อกสินค้า ECOUNT ERP

ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นประจำขึ้นอยู่กับสภาพตลาดหรือสัญญากับลูกค้า
ECOUNT ERP เป็นโปรแกรมสต๊อกสินค้าออนไลน์ซึ่งมีวิธีการจัดการราคาที่หลากหลายเพื่อให้คุณสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ของคุณได้อย่างอิสระ

ฟีเจอร์ระบบ ERP

 • คุณสามารถลงทะเบียนราคาหลายราคาต่อหนึ่งสินค้า
 • คุณสามารถเรียกดูราคาสินค้าเข้าออกล่าสุดกับลูกค้าโดยอัตโนมัติ
 • ใช้อัตราส่วนลดต่อลูกค้า
 • คุณสามารถค้นหาประวัติการเปลี่ยนแปลงราคาได้อย่างง่ายดาย
 • จำกัดตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงราคาต่อผู้ใช้งาน

ฟังก์ชันหลักระบบ ERP

 • ราคาสินค้าหลายราคา

  • หากราคาสินค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ คุณสามารถสร้างตัวเลือกราคาต่อหน่วยได้ถึง 10 ตัวเลือก พร้อมกับราคาต่อหน่วยมารตฐาน
  • สามารถเลือกราคาที่ลงทะเบียนในเวลาของการซื้อขาย
   (ตัวอย่าง : ราคาขายส่งของสินค้า 'เสื้อยืดแขนสั้น' คือ 2,000 บาท ราคาของร้านค้า 2,500 บาท ราคาของห้างสรรพสินค้า 3,000 บาท และร้านค้าออนไลน์ 2,100 บาท)
  • สามารถอัปโหลดข้อมูลราคาในแต่ละสินค้าได้ใน Excel
 • ดูราคาสินค้าเข้าออกล่าสุดอัตโนมัติ

  • หากราคาต่อหน่วยเปลี่ยนแปลงบ่อย คุณสามารถนำเข้าราคาล่าสุดไปยังธุรกรรมใหม่โดยอัตโนมัติ
  • ฟังก์ชันนี้จะใช้ราคาที่ป้อนล่าสุดโดยอัตโนมัติในตอนที่ขาย / ซื้อสินค้าเดียวกันอีกครั้งในบัญชีเดียวกัน
  • คุณสามารถกำหนดราคาต่อหน่วยได้อย่างง่ายดาย โดยการตรวจสอบราคาของการทำธุรกรรมล่าสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสหกรรมที่มีความผันผวนบ่อย เช่น ผักผลไม้สดและอาหาร เป็นต้น
 • อัตราส่วนลดต่อลูกค้า

  • หากอัตราส่วนกำไรแตกต่างกันแต่ละบัญชี คุณสามารถกำหนดอัตราส่วนลดล่วงหน้าและนำไปใช้กับราคาได้
  • หากคุณต้องการใช้ส่วนลด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ส่วนลดพิเศษ หรือระยะเวลาการขาย คุณสามารถปรับอัดตราส่วนลดได้ทันทีจากหน้าจอการป้อนข้อมูล
 • จัดการประวัติราคา

  • คุณสามารถดูประวัติการทำธุรกรรมล่าสุด ของสินค้าที่คุณต้องการขายหรือซื้อได้ทันทีในเวลาที่ทำรายการ
  • คุณสามารถตรวจสอบความผันผวนของราคาซื้อและราคาส่งตามวันที่ได้
  • คุณสามารถค้นหาประวัติได้ในขณะที่ป้อนข้อมูล และใช้ราคาที่ค้นหาตามที่เป็นอยู่
 • จำกัดตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงราคาต่อผู้ใช้งาน

  • คุณสามารถตั้งค่าอนุญาตในการแก้ไขราคาต่อบัญชีผู้ใช้
  • ด้วยการจำกัดการสอบถามราคาต้นทุนการซื้อ คุณสามารถลดการเปิดเผยความลับทางการค้าของบริษัทได้
การจัดการราคา ด้วยโปรแกรมสต๊อกสินค้า ECOUNT ERP