Would you like to visit another country's site?

สินค้าคงคลังขั้นต่ำ

หากใช้ฟังก์ชันสินค้าคงคลังขั้นต่ำเพื่อไม่ให้สินค้าคงคลังลดลงต่ำกว่าปริมาณ
คุณสามารถป้องกันปริมาณสินค้าคงคลังที่ไม่เพียงพอล่วงหน้าได้
ฟีเจอร์
 • สามารถตรวจสอบปริมาณสินค้าที่ไม่เพียงพอได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถตั้งค่าคำเตือน หากสินค้าคงคลังของคุณต่ำกว่าในสินค้าคงคลังขั้นต่ำ
 • สามารถคำนวณปริมาณการสั่งซื้อโดยพิจารณาจากสินค้าคงคลังขั้นต่ำ
  ฟังก์ชันหลัก
  • ตั้งค่าสินค้าคงคลังขั้นต่ำ
   • คุณสามารถตั้งค่าปริมาณสินค้าคงคลังขั้นต่ำในแต่ละสินค้าได้
   • คุณสามารถกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังขั้นต่ำในแต่ละคลังสินค้า (ร้านค้า) ได้
   • คุณสามารถตั้งค่าว่าจะใช้สินค้าคงคลังขั้นต่ำกับแต่ละเมนู เช่น คำสั่งขาย คำสั่งซื้อ การโอนสินค้า หรือไม่
  • แจ้งเตือนสินค้าคงคลังไม่เพียงพอ
   • ปริมาณของสินค้าคงคลังที่ต่ำกว่าสินค้าคงคลังขั้นต่ำจากสถานะสินค้าคงคลังจะแสดงเป็นสีแดง
   • คุณสามารถตั้งค่าวิธีการแจ้งเตือนได้มากถึง 3 วิธี: แสดงข้อความเตือน, ห้ามไม่ให้สร้างการซื้อ / ขาย, ไม่มีผลในตอนที่ส่งออกด้วยปริมาณที่ต่ำกว่าสินค้าคงคลังขั้นต่ำ
   • เมื่อตั้งค่าข้อความเตือน คุณสามารถตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลังขั้นต่ำและปริมาณที่มากเกินไปหรือน้อยของสินค้าในข้อความได้
  • คำนวณปริมาณคำสั่งซื้อ
   • เมื่อคำนวณปริมาณคำสั่งซื้อที่เหมาะสมโดยใช้เมนูวางแผนการสั่งซื้อ สามารถรวมสินค้าคงคลังขั้นต่ำในเกณฑ์การคำนวณได้
   • คุณสามารถสร้างใบสั่งซื้อโดยเลือกเฉพาะสินค้าด้านล่างสินค้าคงคลังขั้นต่ำได้อย่างง่ายดาย
  สินค้าคงคลังขั้นต่ำ
  หากมีข้อสงสัย อย่ารอช้า
  02-026-6231