Would you like to visit another country's site?

การจัดการหมายเลข Serial/Lot ด้วยโปรแกรมสต๊อกสินค้า ECOUNT ERP

หมายเลข Serial / Lot เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดการรายละเอียดของสินค้าเดียวกัน
ECOUNT ERP เป็นโปรแกรมสต๊อกสินค้าออนไลน์ที่ช่วยให้สามารถจัดการสินค้าเข้าออกได้อย่างละเอียดจากการจัดการสินค้าคงคลังด้วยหมายเลข Serial / Lot

ฟีเจอร์ระบบ ERP

 • สามารถจัดการประวัติและติดตามหมายเลข Serial / Lot
 • สามารถป้อนและสอบถามเกี่ยวกับสินค้าคงคลังเข้าออกตามหมายเลข Serial / Lot
 • สามารถจัดการหมายเลข Serial / Lot ผ่านบาร์โค้ด

ฟังก์ชันหลักระบบ ERP

 • จัดการประวัติหมายเลข Serial / Lot

  • คุณสามารถติดตามการกระจายและกระบวนการผลิตและจัดการประวัติหลังการขายเช่น A/S โดยการกำหนดหมายเลข Serial / Lot ให้กับสินค้าแบบเดียวกัน
  • ใช้ฟังก์ชันการสร้างหมายเลข Serial / Lot จำนวนมากโดยอัตโนมัติ หรือสามารถอัปโหลดข้อมูลด้วย Notepad หรือ Excel
  • สามารถจัดการประวัติอย่างละเอียดในแต่ละหมายเลข Serial / Lot ผ่านรายงานต่าง ๆ เช่น หมายเลข Serial / Lot หรือ สถานะสินค้าคงคลัง / รายงานสินค้าคงคลัง
 • จัดการสินค้าคงคลังเข้าออกตามหมายเลข Serial / Lot

  • คุณสามารถจัดการหมาายเลข Serial / Lot ในเมนูสินค้าเข้าออกทั้งหมด เช่น การขาย, การจัดซื้อ, การผลิต, A/S, จัดการสินค้ามีตำหนิ, การส่งคืน และอื่น ๆ
  • สามารถจัดการสินค้าคงคลังหมายเลข Serial / Lot ที่มีอยู่แล้วในแต่ละคลังสินค้า (ร้านค้า)
  • สามารถเพิ่มช่องหมายเลข Serial / Lot ในรายงานสินค้าคงคลังต่าง ๆ เช่น สถานะการขาย / การซื้อ
 • จัดการบาร์โค้ดหมายเลข Serial / Lot

  • คุณสามารถจัดการหมายเลข Serial/Lot โดยใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด แม้ว่าหมายเลขจะซับซ้อนหรือยังไม่มีอยู่ในซอฟต์แวร์ก็ตาม โดยผ่านการสร้าง / ตัวเลือกการพิมพ์บาร์โค้ด
  • ในแอป ECOUNT ERP คุณสามารถสแกนบาร์โค้ดของหมายเลข Serial/Lot และข้อมูลที่ป้อนไปจะปรากฏให้เห็นบนระบบ ERP ทันที
การจัดการหมายเลข Serial/Lot ด้วยโปรแกรมสต๊อกสินค้า ECOUNT ERP