Would you like to visit another country's site?

ตารางกำหนดการผลิตหลัก

เพื่อให้โรงงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องสามารถวางแผนและกำหนดเวลาการผลิตล่วงหน้า
ECOUNT ERP สามารถจัดการตารางการผลิตและกำหนดการสั่งซื้อผ่าน MPS
ฟีเจอร์
 • สามารถสร้างแผนการผลิตตามประวัติการสั่งซื้อและการวางแผนการขาย
 • สามารถตรวจสอบปริมาณแผนการผลิตรายวันได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถกำหนดเวลาและจำนวนในการจัดหาวัสดุสำหรับการผลิตที่ขึ้นอยู่กับแผนการผลิตที่กำหนดไว้
  ฟังก์ชันหลัก
  • เกณฑ์การวางแผนการผลิต
   • เมื่อคุณสร้างแผนการผลิตมาตรฐาน (MPS) คุณสามารถนำเข้าสินค้าที่จะวางแผนการผลิตในใบสั่งขายและแผนการขายได้
   • คุณสามารถตัดสินใจว่าจะแสดงสินค้าคงคลังขั้นต่ำในเงื่อนไขการวางแผนการผลิตหรือไม่
   • คุณสามารถตั้งค่าว่าจะรวมวันหยุดในกำหนดการวางแผนการผลิตหรือไม่
   • กำหนดตารางการผลิตอัตโนมัติโดยคำนึงถึงสินค้าคงคลังขั้นต่ำและวันหยุด
  • ตรวจสอบแผนการผลิตรายวัน
   • เมื่อคุณสร้างแผนการผลิตพื้นฐาน คุณสามารถดูตารางการผลิตตามวันที่และสินค้าได้โดยอัตโนมัติ
   • ปริมาณการผลิตในแต่ละช่วงเวลาจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจัดหาของสินค้า
   • นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนแผนให้ตรงตามข้อมูลที่วางแผนไว้
  • เชื่อมต่อไปยัง MRP
   • ตารางการผลิตของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่จัดตั้งขึ้นผ่านแผนการผลิตมาตรฐานสามารถเชื่อมโยงกับ MRP
    เพื่อกำหนดเวลาในการจัดหาชิ้นส่วนและปริมาณที่ต้องการ
   • สร้างแผนการสั่งซื้อที่เหมาะสมผ่านการวางแผนความต้องการวัสดุ และสร้างกระบวนการสั่งซื้ออย่างเป็นระบบโดยเชื่อมโยงกับใบการสั่งซื้อ
  ตารางกำหนดการผลิตหลัก
  หากมีข้อสงสัย อย่ารอช้า
  02-026-6231