Would you like to visit another country's site?

โปรแกรมการผลิต ECOUNT ERP


หากคุณจัดการการผลิตด้วย Ecount

ปริมาณและประเภทของวัตถุดิบหลัก/วัตถุดิบย่อย ที่จำเป็นสำหรับการผลิต
จะถูกสร้างขึ้นโดย BOM และกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นตาม BOM
จะไม่มีปัญหาใด ๆ กับสินค้าที่ต้องใช้วัตถุดิบหลัก/วัตถุดิบย่อย ประเภทต่าง ๆ
คุณสามารถลงทะเบียน BOM ได้หลายรายการ เพื่อให้สามารถจัดการได้ในหลาย ๆ สถานการณ์
Features of production management

ด้วย Ecount คุณจะต้องลงทะเบียนรายการผลิตเท่านั้น

งานอื่น ๆ เช่น การควบคุมปริมาณกระบวนการ, การจัดการสินค้าคงคลัง, ใบสั่งงาน, ต้นทุนและกำไรที่เกี่ยวข้องกับงานจะถูกดำเนินการอัตโนมัติโดย Ecount

การควบคุมปริมาณกระบวนการ

ปริมาณทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการได้รับการจัดการโดยอัตโนมัติ
นี่เป็นเพราะวัตถุดิบหลัก/วัตถุดิบย่อย ที่กำหนดไว้แล้วใน BOM แต่ละสินค้าจะลดลง และปริมาณสินค้าขั้นสุดท้ายจะเพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิต
กล่าวอีกนัยหนึ่งปริมาณรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตจะถูกนำไปใช้กับสินค้าคงคลังทันที ดังนั้นเมื่อใดและที่ไหนที่วัตถุดิบถูกใช้,
ที่อยู่ของมัน และบันทึกทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้
บันทึกปริมาณสำหรับสินค้าทั้งหมดจะอยู่ในรูปแบบรายงานที่สามารถเห็นได้อย่างรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดายผ่านเครื่องมือค้นหาของ ERP
นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะตรวจสอบรายการที่ได้รับการผลิตและบริโภคในช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งทำให้ง่ายต่อการจัดการประสิทธิภาพการผลิต

สั่งงานอัตโนมัติ

ใบสั่งงานที่ประกอบด้วยรายการผลิตและข้อมูลวัตถุดิบหลัก/วัตถุดิบย่อย ที่จำเป็น จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
สามารถส่งใบงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วทางอีเมลหรือแฟกซ์ไปยัง PIC ที่เกี่ยวข้องได้ทันที
คุณยังสามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม และจับคู่กับรูปแบบคำสั่งงานเฉพาะที่บริษัทของคุณใช้
เมื่อผลิตและสั่งซื้อ เป็นไปได้ที่จะดึงข้อมูลใบสั่งงานที่ป้อนไว้ ซึ่งช่วยในการประมวลผลการผลิตและการสั่งซื้ออย่างถูกต้อง
นอกจากนี้ยังสามารถเปรียบเทียบข้อมูลใบสั่งงานและประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจความคืบหน้าการผลิตในปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้คุณยังสามารถเปรียบเทียบปริมาณการใช้โดยประมาณตาม BOM และปริมาณการใช้จริง และยืนยันได้ในแบบฟอร์มรายงาน

การคำนวณต้นทุนและกำไรอัตโนมัติ

ต้นทุนจะคำนวณโดยอัตโนมัติตามต้นทุนต่อหน่วยของวัตถุดิบหลัก/วัตถุดิบย่อย ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์
สามารถคำนวณต้นทุนที่คำนวณได้กับประวัติการขาย เพื่อคำนวณจำนวนกำไรและอัตราผลตอบแทนตามสินค้า / ลูกค้า
คุณสามารถตรวจสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยและต้นทุนการผลิตจริง สำหรับแต่ละสินค้า
เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้สูตรหรือเครื่องคิดเลขที่ยากในการคำนวณต้นทุน ผลิตภัณฑ์จำเป็นที่จะต้องมีประสิทธิภาพด้านต้นทุน
และเหตุใดบางคนที่ไม่ทำกำไรจึงสามารถแสดงในรูปแบบรายงาน

การจัดการการผลิตภายนอก

คุณสามารถลงทะเบียนโรงงานจ้างผลิตเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการผลิต และปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่างง่ายดาย
หากมีการมอบหมาย ID แยกต่างหากให้กับบริษัทภายนอก บริษัทสามารถบันทึกรายละเอียดการผลิตและการเผยแพร่ได้โดยตรงโดยพนักงานของบริษัทภายนอก
PIC ของบริษัทของคุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดของงานในแบบฟอร์มรายงาน เพื่อให้เราสามารถมองเห็นความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้คุณสามารถป้อนค่าจ้างที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตตามสินค้า เช่นเดียวกับการบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายในการจ้างที่เกิดขึ้น

การจัดการข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์

คุณสามารถจัดการข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต
หากคุณสร้างข้อมูลที่มีข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ ปริมาณจะลดลงโดยอัตโนมัติตามวิธีการจัดการ
ประเภทข้อบกพร่องที่สร้างขึ้นเป็นประจำสามารถลงทะเบียนได้ และสามารถจำแนกรายละเอียดและข้อมูลข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่บันทึกไว้
สามารถตรวจสอบได้ในแบบฟอร์มรายงานที่ช่วยในการระบุอัตราข้อบกพร่อง

ควบคุมคุณภาพ

คุณสามารถลงทะเบียนตรวจสอบคุณภาพสินค้าของบริษัทของคุณ
จากรายการตรวจสอบคุณภาพที่ลงทะเบียนคุณสามารถบันทึกการรับรองคุณภาพสำหรับสินค้าได้
สินค้าคงคลังสามารถประมวลผลตามคุณสมบัติหรือตัดสิทธิ์ เมื่อรายละเอียดการซื้อและการผลิตเสร็จสมบูรณ์
สามารถตั้งค่าการตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้ได้รับการร้องขอโดยอัตโนมัติ
ดังนั้น Ecount จะจัดการรายละเอียดการผลิตตาม BOM ที่ลงทะเบียน
ซึ่งทำให้ง่ายขึ้นและแม่นยำในการจัดการกระบวนการผลิตและสินค้าคงคลัง มากกว่าการใช้ Excel หรือโปรแกรมที่เรียบง่าย