Would you like to visit another country's site?

การจัดการควบคุมคุณภาพ (QC)

การควบคุมคุณภาพคือความได้เปรียบในการแข่งขันของเรา
ECOUNT ERP สามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทผ่านการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ฟีเจอร์

 • สามารถดำเนินการตรวจสอบคุณภาพตามโครงสร้างทางธุรกิจของคุณ
 • คุณสามารถบันทึกได้ว่ามีคุณสมบัติ / ไม่เหมาะสมได้หลังจากเลือกการสุ่มตัวอย่าง / การตรวจสอบจำนวนมากเป็นรายการตรวจสอบที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละสินค้า
 • สามารถเรียกดูประวัติการซื้อและการผลิตได้และสามารถดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบที่ตกหล่น
 • สามารถดูผลการทดสอบคุณภาพในรายงานประเภทต่าง ๆ

  ฟังก์ชันหลัก

  • เพิ่มประสิทธิภาพการตั้งค่าควบคุมคุณภาพ

   • สามารถตั้งค่าประเภทการตรวจสอบที่คุณใช้ที่ในบริษัทของคุณด้วยตนเองได้
   • คุณสามารถร้องขอการตรวจสอบคุณภาพและตั้งค่าวิธีการตรวจสอบหรือประเภทการตรวจสอบในแต่ละสินค้าได้
  • การเลือกเป้าหมายการตรวจสอบคุณภาพ

   • คุณสามารถนำเข้าประวัติคำสั่งซื้อ การซื้อ การสั่งขาย การขาย และการผลิตก่อนหน้าเพื่อดำเนินการตรวจสอบ
   • ในกรณีที่สินค้าที่มีคำขอตรวจสอบคุณภาพ คำขอตรวจสอบคุณภาพจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างใบสำคัญการซื้อหรือการผลิต
   • เมื่อป้อนการตรวจสอบคุณภาพรายการประเภทการตรวจสอบตามสินค้าจะถูกเรียกโดยอัตโนมัติ และสามารถดำเนินการการตรวจสอบคุณภาพได้โดยรายการประเภทการตรวจสอบ
  • กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

   • คุณสามารถเลือกวิธีการตรวจสอบสินค้า เช่น การทดสอบตัวอย่าง, การตรวจสอบจำนวนมากในแต่ละสินค้า
   • เลือกความคืบหน้าของการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อตัดสินและดำเนินการว่าผ่านหรือไม่
   • สามารถจัดการปริมาณที่ไม่เหมาะสมที่พบในระหว่างขั้นตอนป้อนข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพได้ตามประเภทข้อบกพร่อง
  • รายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ

   • คุณสามารถดูคุณสมบัติที่เหมาะสม / ไม่เหมาะสม และปริมาณในแต่ละสินค้าตามวิธีการตรวจสอบและประเภทการตรวจสอบได้
   • คุณสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้โดยการตั้งค่ารายงานการตรวจสอบคุณภาพตรงตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ
  การจัดการควบคุมคุณภาพ (QC)
  หากมีข้อสงสัย อย่ารอช้า
  02-026-6231