Would you like to visit another country's site?

การจัดการคำสั่งงาน

หากผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่คุณผลิตแตกต่างกัน คุณจะต้องสั่งการและควบคุมอย่างเป็นระบบเพื่อหลีกเลี่ยงการละเลยงาน
ใบคำสั่งงานใน ECOUNT ERP ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าการผลิตตามแต่ละกระบวนการ

ฟีเจอร์ระบบ ERP

 • สามารถจัดการกระบวนการผลิตทั้งหมดตามคำสั่งงานได้
 • สามารถออกคำสั่งงานได้อย่างง่ายดายเมื่อรวมกับงานอื่น ๆ และงานสินค้าคงคลังอื่น ๆ สามารถดำเนินการได้ตามคำสั่งงาน
 • จัดทำรายงานที่หลากหลายที่จะช่วยให้คุณมองเห็นขั้นตอนการผลิตได้อย่างรวดเร็ว

ฟังก์ชันหลักระบบ ERP

 • จัดการขั้นตอนการผลิตอย่างเป็นประสิทธิภาพ

  • หากคุณป้อนผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงาน ปริมาณการผลิต / การใช้งานจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติตาม BOM และแสดงในประวัติการผลิตและสินค้าคงคลังเข้าออก
  • สามารถดำเนินการผลิตได้โดยป้อนใบสั่งงานในแต่ละกระบวนการทำงานเพื่อทำการผลิตผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปบางส่วน
  • หากมีโรงงานหลายแห่งที่ดำเนินการในกระบวนการเดียวกัน สามารถส่งใบสั่งงานเฉพาะกระบวนผ่านฟังก์ชันการกำหนดกระบวนการผลิต
  • แม้ว่าผลิตภัณฑ์เดียวกัน แต่ถ้าหากใช้รหัสวัสดุที่แตกต่างกัน คุณสามารถกำหนดใบสั่งงานได้โดยเลือกเวอร์ชัน BOM ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
 • เชื่อมต่อกับธุรกิจอื่น ๆ

  • คำสั่งขาย / คำสั่งซื้อที่ป้อนโดยฝ่ายขายสามารถนำเข้ามาในคำสั่งงานเพื่อสั่งผลิตได้
  • สามารถเรียกใบสั่งงานและสร้างแผนการสั่งซื้อเพื่อให้แผนกจัดซื้อสามารถสั่งซื้อวัสดุที่จำเป็นสำหรับการผลิตได้อย่างถูกต้อง
  • สามารถส่งคำสั่งงานที่เสร็จสมบูรณ์ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ SMS อีเมล ข้อความ แอปพุช เป็นต้น
  • นอกจากนี้ยังสามารถส่งใบสั่งงานทางอีเมลหรือแฟกซ์ไปยังPIC ของลูกค้า Outsource ที่เกี่ยวข้องในการผลิตได้
 • รายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับใบสั่งงาน

  • คุณสามารถตรวจสอบสถานะความคืบหน้าการผลิตตามวันที่ สินค้า หรือกระบวนการทำงานได้
  • คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดสินค้าคงคลังเข้าออกต่าง ๆ ตามการส่งผลิตวัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป, ผลิตภัณฑ์ และการผลิต
  • จัดทำตารางเปรียบเทียบปริมาณการใช้จริงกับปริมาณการใช้วัตถุดิบปกติ
การจัดการคำสั่งงาน