Would you like to visit another country's site?

โปรแกรมจัดซื้อ ECOUNT ERP


การรับคำขอใบสั่งซื้อภายใน และการประเมินราคาจากผู้ขายภายนอก
การเลือกราคาต่อหน่วย, กาส่งคำสั่งซื้อ, และการซื้อ เป็นขั้นตอนการซื้อทั่วไป
หากคุณจัดการกระบวนการเหล่านี้ทั้งหมดในขั้นตอนเดียวได้
ไม่เพียงแต่จะง่ายต่อการตรวจสอบความคืบในหน้าการทำงาน แต่ยังเป็นไปได้ที่จะไม่ทำข้อมูลเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำอีก

Ecount ทำให้ง่ายต่อการจัดการธุรกิจการจัดซื้อของคุณ

คำนวณปริมาณการสั่งซื้อที่ต้องการโดยอัตโนมัติ

การซื้อที่ไม่จำเป็นจะสะสมสินค้าในคลังสินค้าเท่านั้น
ความผิดพลาดในการสั่งซื้อจะส่งผลให้สินค้าคงคลังขาดแคลน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการขายและการผลิต
Ecount พิจารณาปริมาณการรับที่คาดหวัง, ปริมาณที่คาดว่าจะจัดส่งจากโรงงาน, ระดับสินค้าคงคลังขั้นต่ำ และสินค้าคงคลังปัจจุบัน
และคำนวณปริมาณคำสั่งซื้อที่เหมาะสมกับสถานการณ์โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยรักษาระดับสมดุลของสินค้าคงคลังที่เหมาะสม

สามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อและการสั่งซื้อทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย

คำสั่งซื้อและการซื้อทั้งหมดจะปรากฏในรายงานทันที
รายละเอียดที่แสดงให้เห็นสามารถตรวจสอบตาม สินค้า/วันที่จัดส่ง ผ่านรายงานต่าง ๆ
สามารถระบุรายละเอียดของคำสั่งซื้อและการสั่งซื้อ ในช่วงเวลาหนึ่งได้อย่างง่ายดาย

การชำระเงินที่ค้างชำระได้รับการจัดการโดยอัตโนมัติ

จำนวนการซื้อจะแสดงโดยอัตโนมัติเป็นจำนวนเงินที่ค้างชำระ
คุณสามารถดูยอดค้างชำระต่อผู้ขาย และแต่ละช่วงเวลาได้อย่างรวดเร็ว และคุณยังสามารถส่งอีเมลรายงานได้
โดยตรงกับการบัญชี ทำให้ง่ายต่อการจัดการการซื้อและการชำระเงิน
นอกจากนี้คุณสามารถสร้างประวัติการชำระเงินได้โดยตรง บนหน้าจอที่คุณสร้างประวัติการซื้อ ซึ่งจะช่วยลดการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นภายในโปรแกรม

ความสามารถในการเชื่อมโยงหลาย ๆ งานทำให้การทำงานง่ายขึ้น

ป้อนรายละเอียดของคำขอคำสั่งซื้อ สำหรับสินค้าที่พนักงานต้องการ
PIC ของการจัดซื้อจะตรวจสอบคำสั่งซื้อที่ร้องขอ และขอให้ประมาณราคากับผู้ขาย
หากลูกค้าป้อนราคาต่อหน่วยโดยตรงไปยังอีเมลที่พวกเขาได้รับ
Ecount จะตรวจสอบราคาต่อหน่วยผู้ขาย และเลือกราคาต่อหน่วยที่เหมาะสม
ราคาต่อหน่วยที่เลือกจะถูกนำไปใช้กับรายละเอียดการสั่งซื้อ และคำสั่งซื้อจะถูกนำเข้ามาเพื่อดำเนินการซื้อต่อไป
การเชื่อมโยงระหว่าง Ecount กับบุคคลอื่น ทำให้การทำธุรกิจง่ายขึ้น
To make purchasing management easier

รายละเอียดใบสั่งขายและใบสั่งงาน ทำให้การสั่งซื้อง่ายขึ้น

เมื่อมีคำสั่งการดำเนินการถูกนำเข้าจากคำสั่งซื้อ วัตถุดิบหลัก/วัตถุดิบย่อย ที่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์ จะถูกนำไปใช้เหมือนเดิม
เช่นเดียวกับการสั่งซื้อตามรายละเอียดการสั่งซื้อ
เมื่อป้อนคำสั่งซื้อและสั่งซื้อ คุณสามารถเรียกคืนรายละเอียดใบสั่งขายตามที่เขามีอยู่
สิ่งที่คุณต้องทำคือเรียกดูรายละเอียดที่สร้างขึ้น เพื่อให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการทำซ้ำ

ตรวจสอบสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์

คุณสามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังของคุณบนพีซีและมือถือของคุณ หากคุณสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ในการเปลี่ยนสินค้าคงคลัง คุณสามารถรับการแจ้งเตือนจากพีซีและอุปกรณ์มือถือ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
คุณสามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังของคุณได้ทันทีเมื่อคุณต้องการ ดังนั้นจึงช่วยในการจัดซื้อที่เหมาะสมกับสินค้าคงคลังปัจจุบันของคุณ