Would you like to visit another country's site?

ECOUNT ERP
โปรแกรมจัดซื้อ

สามารถรับคำขอสั่งซื้อภายใน เพื่อนำไปประเมินราคาจากผู้ขายภายนอก
การเลือกราคาต่อหน่วย, กาส่งคำสั่งซื้อ, และการซื้อ ถือว่าเป็นขั้นตอนการซื้อทั่วไป
หากสามารถจัดการขั้นตอนเหล่านี้ทั้งหมดในคราวเดียว ไม่เพียงแต่จะง่ายต่อการตรวจสอบ
ความคืบในหน้าการทำงาน แต่ยังป้องกันการทำข้อมูลเดียวกันซ้ำ

ECOUNT ทำให้การจัดการการจัดซื้อง่ายยิ่งขึ้น

คำนวณจำนวนการสั่งซื้อที่ต้องการโดยอัตโนมัติ

ความผิดพลาดในการสั่งซื้อส่งผลให้สินค้าคงคลังขาดแคลน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการขายและการผลิต
ECOUNT จำคำนวณจำนวนการรับสินค้าที่คาดไว้, จำนวนที่คาดว่าจะจัดส่งจากโรงงาน, สต็อกสินค้าคงคลังขั้นต่ำ
และจำนวนสินค้าคงคลังปัจจุบัน และคำนวณจำนวนคำสั่งซื้อที่เหมาะสมกับสถานการณ์โดยอัตโนมัติ
ซึ่งจะช่วยรักษาระดับสมดุลของสินค้าคงคลังที่เหมาะสม

สามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อและการสั่งซื้อทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย

คำสั่งซื้อและการซื้อทั้งหมดจะปรากฏในรายงานทันที
รายละเอียดที่แสดงให้เห็นสามารถตรวจสอบตาม สินค้า/วันที่จัดส่ง ผ่านรายงานต่าง ๆ
สามารถระบุรายละเอียดของคำสั่งซื้อและการสั่งซื้อ ในช่วงเวลาหนึ่งได้อย่างง่ายดาย

การชำระเงินที่ค้างชำระได้รับการจัดการโดยอัตโนมัติ

จำนวนการซื้อจะแสดงจำนวนเงินที่ค้างชำระโดยอัตโนมัติ สามารถดูยอดค้างชำระต่อผู้ขายในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างรวดเร็ว
และยังสามารถส่งอีเมลรายงานได้ ทำให้ง่ายต่อการจัดการการซื้อและการชำระเงิน
นอกจากนี้สามารถสร้างประวัติการชำระเงินได้ด้วยตนเอง ผ่านหน้าจอสร้างใบซื้อ ซึ่งจะช่วยลดการสลับทำงานหลายหน้าจอ

ความสามารถในการเชื่อมโยงหลาย ๆ งานทำให้การทำงานง่ายขึ้น

ระบุรายละเอียดของคำขอสั่งซื้อ สำหรับสินค้าที่ต้องการ และขอให้ประเมินราคากับผู้ขาย
หากผู้ขายระบุราคาต่อหน่วยโดยตรงในอีเมลที่พวกเขาได้รับ
ECOUNT จะตรวจสอบราคาต่อหน่วยของผู้ขายแต่ละราย และเลือกราคาต่อหน่วยที่เหมาะสมที่สุด
ราคาต่อหน่วยที่ถูกเลือกจะนำไปใช้กับรายละเอียดการสั่งซื้อ และคำสั่งซื้อนั้นจะถูกนำมาเพื่อดำเนินการซื้อต่อไป
การเชื่อมโยงระหว่าง ECOUNT กับบุคคลอื่น ทำให้การทำธุรกิจง่ายขึ้น

To make purchasing management easier

รายละเอียดใบสั่งขายและใบสั่งงาน ทำให้การสั่งซื้อง่ายขึ้น

เมื่องดำเนินการนำเข้าข้อมูลจากคำสั่งซื้อ วัตถุดิบ/วัสดุย่อย ที่จำเป็นสำหรับการผลิต จะถูกนำไปใช้เหมือนเดิม
เช่นเดียวกับการสั่งซื้อตามรายละเอียดการสั่งซื้อ เมื่อสร้างใบสั่งซื้อและใบซื้อ สามารถดึงรายละเอียดใบสั่งขายที่มีอยู่ได้
การดึงข้อมูลจากเอกสารที่เคยสร้างขึ้น ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำ

ตรวจสอบสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์

เพียงแค่ใช้งานอินเทอร์เน็ต ก็สามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังของคุณบนพีซีและมือถือแบบเรียลไทม์ได้
เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ หากมีการเปลี่ยนสินค้าคงคลัง สามารถรับการแจ้งเตือนจากพีซีและอุปกรณ์มือถือ
สามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังได้ทันทีที่ต้องการ ดังนั้นจึงช่วยในการจัดซื้อที่เหมาะสมกับสินค้าคงคลังปัจจุบัน