Would you like to visit another country's site?

คำสั่งซื้อ

ECOUNT ERP ช่วยให้การจัดการคำสั่งซื้ออย่างเป็นระบบที่เชื่อมโยงตั้งแต่คำสั่งขาย การสั่งซื้อ และการรับสินค้า

ฟีเจอร์ระบบ ERP

 • สามารถสร้างคำสั่งซื้อได้อย่างง่ายดายโดยดึงข้อมูลที่เชื่อมกับคำสั่งซื้อ
 • สามารถออกคำสั่งซื้อที่ถูกปรับให้เหมาะกับบริษัทได้ทันที
 • คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของการสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว

ฟังก์ชันหลักระบบ ERP

 • ป้อนคำสั่งซื้อ

  • คุณสามารถโหลดคำสั่งซื้อที่ได้รับจากลูกค้าหรือนำเข้าปริมาณวัตถุดิบที่สร้างขึ้นในแผนการซื้อและนำไปใช้กับคำสั่งซื้อได้โดยอัตโนมัติ
  • สามารถนำเข้าและใช้ข้อมูลที่ป้อน เช่น แผนการซื้อ คำสั่งขาย และใบขอราคาได้
  • สามารถกำหนดวันที่ส่งสินค้าได้ ดังนั้นจึงง่ายต่อการจัดการกำหนดคำสั่งซื้อ
 • วิธีการจัดส่งคำสั่งซื้อต่าง ๆ

  • ทันทีที่คุณบันทึก คำสั่งซื้อจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถพิมพ์ออกมาได้ทันทีและส่งต่อได้
  • นอกจากการพิมพ์แล้วยังสามารถส่งแบบเรียลไทม์ผ่านอีเมล SMS และแฟกซ์ ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้แอปมือถือ
  • สามารถส่งคำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์ด้วยอีเมลไปยังผู้ซื้อได้ทันที และคุณสามารถตรวจสอบว่าลูกค้าได้รับคำสั่งซื้อเหล่านั้นหรือไม่
  • คุณสามารถตั้งค่าแบบฟอร์มคำสั่งซื้อได้สูงสุด 50 แบบ และสามารถระบุรูปแบบที่สามารถพิมพ์ได้สำหรับผู้ใช้แต่ละคน
 • ตรวจสอบความคืบหน้า

  • เมื่อเทียบกับปริมาณคำสั่งซื้อ คุณสามารถตรวจสอบว่าจำนวนการสั่งซื้อที่ค้างที่ยังไม่ได้รับมีจำนวนเท่าไหร่
  • คุณสามารถค้นหาตามวันที่กำหนดส่งหรือตรวจสอบตารางเวลาประเภทปฏิทิน
คำสั่งซื้อ