Would you like to visit another country's site?

ใบสั่งซื้อ สามารถสร้างใบสั่งซื้อได้โดยการดึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ
และสามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนการสร้างใบสั่งซื้อ
ที่มีประสิทธิภาพ

 • สามารถดึงข้อมูลจากเมนูต่าง ๆ เช่น แผนการซื้อ,
  ใบสั่งขาย, ใบขอราคา เพื่อสร้างเป็นใบสั่งซื้อได้ทันที
 • สามารถกำหนดวันที่ส่งมอบสินค้าแต่ละรายการได้
  ทำให้ง่ายต่อการจัดการตารางการสั่งซื้อ
ขั้นตอนการสร้างใบสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการส่งใบสั่งซื้อที่สะดวก

 • สามารถส่งใบสั่งซื้อโดยการพิมพ์ส่งหรือส่งผ่านทางอีเมลแบบเรียลไทม์
 • สามารถตรวจสอบใบสั่งซื้อที่ส่งผ่านทางอีเมลว่า ลูกค้า/ผู้ขายได้อ่านหรือ
  ได้รับแล้วหรือไม่
ขั้นตอนการส่งใบสั่งซื้อที่สะดวก

ตรวจสอบความคืบหน้าของ
การสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว

 • สามารถตรวจสอบจำนวนการสั่งซื้อคงค้างได้อย่างง่ายดาย
  โดยเปรียบเทียบกับใบสั่งซื้อ
 • สามารถค้นหาตามวันจัดส่งสินค้าหรือตรวจสอบวันครบกำหนด
  สั่งซื้อสำหรับเดือนนั้น ๆ ผ่านรายงานรูปแบบปฏิทิน
ตรวจสอบความคืบหน้าของ การสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว

ระบบการสั่งซื้อออนไลน์ที่สามารถแบ่งปัน
การสั่งซื้อกับลูกค้า/ผู้ขายได้โดยตรง

 • มีระบบที่ช่วยให้สามารถจัดการคำสั่งซื้อกับผู้ขายทางออนไลน์ได้โดยตรง
  แทนที่จะดำเนินการทางโทรศัพท์ FAX หรืออีเมล
 • เมื่อสร้างใบสั่งซื้อบน ERP แบบฟอร์มดังกล่าวจะแสดงในระบบการสั่งซื้อ
  ออนไลน์โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ขายสามารถตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อ
  ผ่านระบบได้โดยตรง
ระบบการสั่งซื้อออนไลน์ที่สามารถแบ่งปัน การสั่งซื้อกับลูกค้า/ผู้ขายได้โดยตรง

การแจ้งเตือนสถานะสินค้าคงคลังอัตโนมัติ
ทำให้การสั่งซื้อราบรื่น

 • สามารถรับการแจ้งเตือนรายการสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น สินค้า, คลังสินค้า, จำนวน,
  สต็อกสินค้าขั้นต่ำ, จำนวนซื้อขั้นต่ำ, ราคาต่อหน่วย เป็นต้น
 • สามารถตรวจสอบรายละเอียดที่ตรงตามเงื่อนไขที่ต้องการได้ทันที ผ่านรายงานสถานะสินค้าคงคลัง
  ซึ่งจะช่วยให้คำนวณจำนวนสั่งซื้อที่เหมาะสมได้