Would you like to visit another country's site?

ใบขอราคา

คุณสามารถตรวจสอบใบขอราคาที่ส่งให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและกำหนดราคาซื้อที่ดีที่สุดโดยใช้ฟังก์ชันใบขอราคา
สามารถจัดการคำสั่งซื้อโดยบันทึกใบขอราคาที่เลือกไว้เป็นใบสั่งซื้อได้อย่างง่ายดาย
ฟีเจอร์
 • คุณสามารถกำหนดราคาซื้อที่ดีที่สุดในใบขอราคาของสินค้าที่จะซื้อที่เฉพาะเจาะจงหรือผู้ซื้อหลายคน
 • คุณสามารถเปรียบเทียบราคาที่ร้องขอจากผู้ซื้อต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถเลือกลูกค้าโดยการเปรียบเทียบ และสามารถส่งราคาที่ได้รับการยืนยันให้กับผู้รับผิดชอบในการซื้อโดยเชื่อมกับใบสั่งซื้อ
  ฟังก์ชันหลัก
  • ใบขอราคา
   • คุณสามารถกรอกใบขอราคาโดยป้อนสินค้าที่ต้องการซื้อกับผู้ซื้อที่จะร้องขอและราคาที่ต้องการ
   • คุณสามารถส่งใบขอราคาไปยัง PIC ลูกค้าแต่ละราย โดยใช้ฟังก์ชันการส่งอีเมล
   • บุคคลที่รับผิดชอบผู้ซื้อที่ได้รับใบขอราคาสามารถแสดงราคาแบบเรียลไทม์ในเมลได้
  • เปรียบเทียบราคาที่เสนอ
   • คุณสามารถเปรียบเทียบราคาของแต่ละสินค้าที่เสนอจากลูกค้าแต่ละรายได้อย่างรายละเอียด
   • คุณสามารถเลือกและบันทึกเฉพาะราคาที่คุณต้องการในราคาที่ลูกค้าเสนอ
   • รายการราคาที่เสนอสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการเลือกผู้ซื้อเพื่อทำการซื้อขายต่อไป
  • เชื่อมโยงกับธุรกิจอื่น ๆ
   • คุณสามารถป้อนคำขอราคาโดยดึงรายละเอียดของวัสดุที่คำนวณผ่านรายละเอียดการสั่งซื้อและแผนการสั่งซื้อของผู้ขาย
   • สามารถนำราคาคำสั่งซื้อที่กำหนดผ่านการตรวจสอบราคาไปใช้กับใบสั่งซื้อได้
  ใบขอราคา
  หากมีข้อสงสัย อย่ารอช้า
  02-026-6231