Would you like to visit another country's site?

การจัดซื้อ (การรับสินค้า)

คุณสามารถบันทึกเป็นการซื้อโดยอิงจากสิ่งที่คุณป้อนในคำสั่งซื้อและดูสถานะใบสั่งซื้อที่ค้างอยู่เทียบกับคำสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว
ประวัติการซื้อจะปรากฏในการเข้าออกสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติ
ฟีเจอร์
 • สามารถบันทึกเป็นข้อมูลการซื้อได้ง่าย ๆ เพียงเชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อที่ป้อนเข้าไป
 • คุณสามารถตรวจสอบสินค้าที่ไม่รับและสถานะใบสั่งซื้อที่ค้างอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับใบสั่งซื้อได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อที่คุณต้องการได้ทันที
  ฟังก์ชันหลัก
  • วิธีการป้อนข้อมูลแบบต่าง ๆ
   • ในระหว่างที่คุณป้อนการซื้อ ปริมาณสินค้าคงคลังจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณที่คุณได้รับโดยอัตโนมัติ
   • คุณสามารถจัดการรับสินค้าโดยดึงรายละเอียดที่ป้อนในใบสั่งซื้อได้อย่างง่ายดาย
   • คุณสามารถจัดการรายการบริษัทโดยตั้งค่าหน้าจอการป้อนข้อมูลได้
   • คุณสามารถจัดการรับสินค้าที่ใช้บาร์โค้ดผ่านเครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบมีสาย / ไร้สาย หรือแอป ECOUNT ได้
   • สามารถลงทะเบียนข้อมูลการซื้อจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยใช้ฟังก์ชันอัปโหลด Excel Ecount
  • ตรวจสอบการรับสินค้าที่เหลืออยู่
   • คุณสามารถตรวจสอบสินค้าและปริมาณที่ยังไม่ได้รับเทียบกับคำสั่งซื้อตามฟังก์ชันเชื่อมโยงคำสั่งซื้อ
   • สามารถจัดการสินค้าคงคลังเฉพาะสินค้าและปริมาณที่ยังไม่ได้รับในปริมาณคำสั่งซื้อผ่านฟังก์ชันใช้จำนวนที่เหลือ
   • ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าการซื้อเทียบกับใบสั่งซื้อ
  • ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อที่ต้องการได้ทันที
   • คุณสามารถดูและรวมสถานะการซื้อต่าง ๆ ที่รวมถึงประสิทธิภาพการซื้อในแต่ละตัวแทนจัดซื้อ
   • คุณสามารถตั้งค่าแบบฟอร์มรายงานต่าง ๆ ได้มากถึง 50 แบบที่บริษัทคุณต้องการได้
   • คุณสามารถลดการรั่วไหลของข้อมูลการขายของบริษัท เช่น ต้นทุนการซื้อ ด้วยการให้สิทธิ์ผู้ใช้แต่ละคนเข้าถึงแต่ละรายงานได้
  การจัดซื้อ (การรับสินค้า)
  หากมีข้อสงสัย อย่ารอช้า
  02-026-6231