Would you like to visit another country's site?

ใบกำกับสินค้า / ใบกำกับการบรรจุหีบห่อ

เอกสารเกี่ยวกับการส่งออก การจัดการสินค้าคงคลังและการจัดการกองทุนควรทำในระบบเดียว
หากคุณใช้ฟังก์ชันส่งออกของ ECOUNT ERP คุณไม่จำเป็นต้องจัดการแยกกัน แต่จัดการได้ด้วย Excel
ฟีเจอร์
 • คุณสามารถพิมพ์หรือส่งไปยังอีเมลลูกค้าโดยการสร้างใบกำกับสินค้าและใบกำกับการบรรจุหีบห่อที่จำเป็นต่อการส่งออก
 • หากใช้ค่าเงื่อนไขการค้นหาที่หลากหลายสามารถช่วยคุณจัดการประวัติการส่งออกได้
  ฟังก์ชันหลัก
  • สร้างและพิมพ์ใบกำกับสินค้า / ใบกำกับการบรรจุหีบห่อได้อัตโนมัติ
   • สามารถสร้างใบกำกับสินค้าและใบกำกับการบรรจุหีบห่อได้อย่างง่ายดายโดยดึงประวัติการขาย
   • หากลงทะเบียน L/C Issuing Bank, Shipper/Exporter ที่คงที่ของลูกค้า
    ข้อมูลจะถูกโหลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณป้อนข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
   • นอกจากรูปแบบค่าเริ่มต้น คุณสามารถตั้งค่าให้เป็นรูปแบบใดก็ได้ที่คุณต้องการ
  • จัดการประวัติส่งออก
   • ใบกำกับสินค้าและใบกำกับการบรรจุหีบห่อที่สมบูรณ์สามารถส่งทางอีเมลไปยังลูกค้าต่างประเทศโดยไม่มีขั้นตอนเพิ่มเติม
   • คุณสามารถค้นหารายละเอียดการส่งของอีเมลและการรับลูกค้าต่างประเทศได้
   • คุณสามารถตรวจสอบสถานะความคืบหน้าการทำงานและประวัติได้อย่างง่ายดายด้วยหมายเลขการจัดส่งสินค้า วันที่ในใบกำกับสินค้า
   • คุณสามารถจัดการใบกำกับสินค้าและใบกำกับการบรรจุหีบห่อของบริษัทได้โดยตั้งค่ารายการเพิ่มเติม
  ใบกำกับสินค้า / ใบกำกับการบรรจุหีบห่อ
  หากมีข้อสงสัย อย่ารอช้า
  02-026-6231