Would you like to visit another country's site?

เพื่อการดำเนินธุรกิจที่ดีขึ้น

อะไรคือสิ่งที่คุณต้องจัดการเมื่อยอดขายของคุณเป็นไปด้วยดี

ยิ่งคุณขายมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งต้องจัดการมากเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจสั่งซื้อไม่ถูกต้องเนื่องจากดูสินค้าคงคลังไม่ดี
หรือคุณอาจล้มเหลวในการจัดการจำนวนเงินที่ค้างชำระและใบแจ้งหนี้เนื่องจากพนักงานขายไม่สามารถส่งรายละเอียดให้
กับทีมบัญชีตรงเวลา ถ้าหากสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามนั้น อาจมีการหยุดชะงักในการขาย ดังนั้นคุณต้องจัดระบบงานของคุณ
ให้มากขึ้น ในขณะที่คุณขายได้ดีขึ้นและมีงานที่ต้องจัดการมากขึ้น

The better the business

ECOUNT ให้สภาพแวดล้อมที่คุณสามารถจัดการการขายของคุณได้ดี

ตรวจสอบประสิทธิภาพการขาย

เมื่อยอดขายเพิ่มขึ้น การจัดการประสิทธิภาพการขายและสถานะปัจจุบันจึงมีความสำคัญ
ที่ ECOUNT คุณสามารถดูประสิทธิภาพการขายต่อพนักงานขายและต่อสถานที่ได้อย่าง
รวดเร็ว รายละเอียดการขายจะแสดงในรายงานโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณสามารถดูรูปแบบ
รายงานที่ต้องการได้ทันที

การจัดการจำนวนเงินที่ค้างชำระ

เมื่อจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นมันจะกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสำหรับคุณ ในการจัดการยอดเงินที่
ค้างชำระของลูกค้าแต่ละราย เนื่องจาก ECOUNT แสดงยอดขายลงในบัญชีลูกหนี้โดยอัตโนมัติ
ผู้ทำบัญชีแค่ต้องตรวจสอบรายงานเป็นรายวันเท่านั้น มีรายงานที่หลากหลาย เช่น รายงานที่คุณ
สามารถดูจำนวนเงินของบัญชีลูกหนี้ที่รวบรวมโดยลูกค้าหรือสมุดบัญชีลูกค้า/ผู้ขาย ซึ่งคุณสามารถ
ดูรายละเอียดของธุรกรรมได้ นอกจากนี้คุณสามารถกำหนดวงเงินเครดิตพิเศษสำหรับลูกค้าแต่ละราย
ซึ่งช่วยป้องกันหนี้เสีย

สร้างผลกำไร

รายรับและกำไรจะคำนวณตามยอดขายโดยอัตโนมัติมันง่ายที่จะเห็นกำไรของแต่ละสินค้า
เช่นเดียวกับลูกค้าแต่ละราย ซึ่งช่วยในการกำหนดกลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มผลกำไร

การจัดการราคาต่อหน่วย

คุณสามารถระบุราคาต่อหน่วยที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละสินค้าและลูกค้าแต่ละรายเมื่อสร้าง
การขายราคาต่อหน่วยที่ระบุจะถูกเรียกโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการป้อน
ราคาต่อหน่วยอย่างไม่ถูกต้อง หากจำเป็น ราคาต่อหน่วยสินค้าของการทำรายการครั้งสุดท้าย
สามารถเรียกคืนได้โดยอัตโนมัติ

การตรวจสอบตามเวลาจริง

พนักงานขายสามารถดูวัตถุดิบได้จากภายนอกสำนักงาน คุณสามารถเข้าถึงได้บนแอปมือถือ
หรือแท็บเล็ตพีซีเพื่อดูสิ่งที่คุณต้องการได้ ดังนั้นคุณสามารถตรวจสอบราคาต่อหน่วยหรือ
ปริมาณสินค้าคงคลังได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องติดต่อ PIC ที่ทำงานภายในสำนักงาน

เชื่อมโยงการทำงาน

คุณสามารถดึงรายละเอียดใบเสนอราคาเมื่อคุณสร้างใบสั่งขาย หรือคุณสามารถดึงรายละเอียดใบสั่งขาย
เมื่อคุณดำเนินการขายจริงต่อไปเพื่อป้องกันการละเลยการทำงาน หรือรายการที่ไม่ถูกต้อง เมื่อเชื่อมต่อ
งานเหล่านี้ทั้งหมดแล้วมันจะง่ายต่อการเข้าใจความคืบหน้าของธุรกิจของคุณ เช่น การตรวจสอบปริมาณ
ของรายการในคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ

การจัดการสินค้าคงคลัง

คุณสามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณสามารถรับใบสั่งขายตามสินค้าคงคลัง
ปัจจุบันของคุณ คุณสามารถตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบหลัก/วัสดุย่อย ในโรงงานและวางแผนการผลิตได้
และยังสามารถช่วยในการเชื่อมต่อการดำเนินงานระหว่างแผนก เช่น การคำนวณปริมาณใบสั่งขายเพื่อให้
สอดคล้องกับปริมาณการผลิต

การจัดการห้างสรรพสินค้า

ด้วยธุรกรรมด้านออนไลน์การจัดการจึงมีความซับซ้อนมากเนื่องจากช่องทางมีความหลากหลายและคำสั่งซื้อ
มีขนาดใหญ่ขึ้น ECOUNT เชื่อมต่อกับห้างสรรพสินค้าและดึงประวัติการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ ประวัติการสั่งซื้อที่
ดึงมานั้นเชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อ ERP และประวัติการขายกับสินค้าคงคลัง หรือสถานะคำสั่งซื้อของสินค้าใน ERP
ที่สามารถส่งกลับไปยังห้างสรรพสินค้า จะช่วยป้องกันความแตกต่างของยอดคงเหลือที่จะเกิดขึ้นระหว่างสินค้า
คงคลังที่ลงทะเบียนในห้างสรรพสินค้าและสินค้าคงคลังจริงในพื้นที่ของคุณ ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถจัดการ
สินค้าคงคลังของคุณเช่นเดียวกับขั้นตอนการจัดส่งและกระบวนการขายของคุณโดยไม่มีปัญหาใด ๆ