Would you like to visit another country's site?

เพื่อการดำเนินธุรกิจที่ดีขึ้น


อะไรคือสิ่งที่คุณต้องจัดการเมื่อยอดขายของคุณเป็นไปด้วยดี

ยิ่งคุณขายมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งต้องจัดการมากเท่านั้น
ตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับการสั่งซื้อที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากสินค้าคงคลังไม่ดี
หรือคุณอาจล้มเหลวในการจัดการจำนวนเงินที่ค้างชำระและใบแจ้งหนี้ เนื่องจากพนักงานขายไม่สามารถส่งรายละเอียดให้กับทีมบัญชีตรงเวลา
ถ้าหากสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามนั้น อาจมีการหยุดชะงักในการขาย
ดังนั้นคุณต้องจัดระบบงานของคุณให้มากขึ้น ในขณะที่คุณขายได้ดีขึ้น และมีงานที่ต้องจัดการมากขึ้น
The better the business

Ecount ให้สภาพแวดล้อมที่คุณสามารถจัดการการขายของคุณได้ดี

ตรวจสอบประสิทธิภาพการขาย

เมื่อยอดขายเพิ่มขึ้น การจัดการประสิทธิภาพการขายและสถานะปัจจุบันจึงมีความสำคัญ
ที่ Ecount คุณสามารถดูประสิทธิภาพการขายต่อพนักงานขาย และต่อสถานที่ได้อย่างรวดเร็ว
รายละเอียดการขายจะแสดงในรายงานโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณสามารถดูรูปแบบรายงานที่ต้องการได้ทันที

การจัดการจำนวนเงินที่ค้างชำระ

เมื่อจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นมันจะกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสำหรับคุณ ในการจัดการยอดเงินที่ค้างชำระของลูกค้าแต่ละราย
เนื่องจาก Ecount แสดงยอดขายลงในบัญชีลูกหนี้โดยอัตโนมัติ ผู้ทำบัญชีแค่ต้องตรวจสอบรายงานเป็นรายวันเท่านั้น
มีรายงานที่หลากหลาย เช่น รายงานที่คุณสามารถดูจำนวนเงินของบัญชีลูกหนี้ที่รวบรวมโดยลูกค้า หรือสมุดบัญชีลูกค้า/ผู้ขาย ซึ่งคุณสามารถดูรายละเอียดของธุรกรรมได้
นอกจากนี้คุณสามารถกำหนดวงเงินเครดิตพิเศษสำหรับลูกค้าแต่ละราย ซึ่งช่วยป้องกันหนี้เสีย

สร้างผลกำไร

รายรับและกำไรจะคำนวณตามยอดขายโดยอัตโนมัติ
มันง่ายที่จะเห็นกำไรของแต่ละสินค้า เช่นเดียวกับลูกค้าแต่ละราย ซึ่งช่วยในการกำหนดกลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มผลกำไร

การจัดการราคาต่อหน่วย

คุณสามารถระบุราคาต่อหน่วยที่แตกต่างกัน สำหรับแต่ละสินค้าและลูกค้าแต่ละราย
เมื่อสร้างการขายราคาต่อหน่วยที่ระบุจะถูกเรียกโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการป้อนราคาต่อหน่วยอย่างไม่ถูกต้อง
หากจำเป็น ราคาต่อหน่วยสินค้าของการทำรายการครั้งสุดท้ายสามารถเรียกคืนได้โดยอัตโนมัติ

การตรวจสอบตามเวลาจริง

พนักงานขายสามารถดูวัตถุดิบได้จากภายนอกสำนักงาน
คุณสามารถเข้าถึงได้บนแอปมือถือหรือแท็บเล็ตพีซี เพื่อดูสิ่งที่คุณต้องการได้
ดังนั้นคุณสามารถตรวจสอบราคาต่อหน่วยหรือปริมาณสินค้าคงคลังได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องติดต่อ PIC ที่ทำงานภายในสำนักงาน

เชื่อมโยงการทำงาน

คุณสามารถดึงรายละเอียดใบเสนอราคาเมื่อคุณสร้างใบสั่งขาย หรือคุณสามารถดึงรายละเอียดใบสั่งขายเมื่อคุณดำเนินการขายจริงต่อไป
เพื่อป้องกันการละเลยการทำงาน หรือรายการที่ไม่ถูกต้อง
เมื่อเชื่อมต่องานเหล่านี้ทั้งหมดแล้ว มันจะง่ายต่อการเข้าใจความคืบหน้าของธุรกิจของคุณ เช่นการตรวจสอบปริมาณของรายการในคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ

การจัดการสินค้าคงคลัง

คุณสามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังของคุณแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณสามารถรับใบสั่งขายตามสินค้าคงคลังปัจจุบันของคุณ
คุณสามารถตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบหลัก/วัตุดิบย่อย ในโรงงานและวางแผนการผลิตได้
และยังสามารถช่วยในการเชื่อมต่อการดำเนินงานระหว่างแผนก เช่น การคำนวณปริมาณใบสั่งขาย เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการผลิต

การจัดการห้างสรรพสินค้า

ด้วยธุรกรรมด้านออนไลน์การจัดการจึงมีความซับซ้อนมาก เนื่องจากช่องทางมีความหลากหลาย และคำสั่งซื้อมีขนาดใหญ่ขึ้น
Ecount เชื่อมต่อกับห้างสรรพสินค้าและดึงประวัติการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ
ประวัติการสั่งซื้อที่ดึงมานั้นเชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อ ERP และประวัติการขาย และสินค้าคงคลัง หรือสถานะคำสั่งซื้อของสินค้าใน ERP
ที่สามารถส่งกลับไปยังห้างสรรพสินค้า จะช่วยป้องกันความแตกต่างของยอดคงเหลือ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างสินค้าคงคลังที่ลงทะเบียนในห้างสรรพสินค้า และสินค้าคงคลังจริงในพื้นที่ของคุณ
ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถจัดการสินค้าคงคลังของคุณเช่นเดียวกับขั้นตอนการจัดส่ง และกระบวนการขายของคุณโดยไม่มีปัญหาใด ๆ