Would you like to visit another country's site?

การจัดการคำสั่งขาย

คุณลักษณะพิเศษการจัดการคำสั่งซื้อของ ECOUNT คือเกี่ยวข้องโดยตรงกับคำสั่งซื้อ ใบสั่งขาย การซื้อ การผลิต การขาย (ส่งออก)
สิ่งนี้ทำให้การจัดการสินค้าคงคลังเป็นระบบ
ฟีเจอร์
 • คุณสามารถตั้งค่าแบบฟอร์มใบสั่งขายด้วยใส่ข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการได้
 • สามารถทำงานร่วมกันของแผนกทั้งหมดที่ดูแลสินค้าคงคลังบนพื้นฐานคำสั่งขาย (คำสั่งซื้อ)
 • คุณสามารถรับคำสั่งขายจากบริษัทตัวแทนหรือลูกค้าผ่านระบบการสั่งซื้อออนไลน์
  ฟังก์ชันหลัก
  • การตั้งค่าแบบฟอร์มใบสั่งขาย
   • คุณสามารถออกแบบหน้าจออินพุต / เอาต์พุตและแบบฟอร์มใบสั่งขายได้ตามต้องการ
   • ใบสั่งขายที่ตั้งค่าแล้วสามารถแปลงเป็นไฟล์ PDFหรือ Excel ได้ และสามารถส่งทางอีเมลหรือแฟกซ์ไปยัง PIC ลูกค้าได้
  • เชื่อมโยงธุรกิจกับใบสั่งขาย
   • คุณสามารถสร้างใบสั่งขายได้โดยการนำเข้าใบเสนอราคาที่ถูกกำหนดไว้แล้ว
   • คุณสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาของใบสั่งขายกับงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังและการผลิต เช่น การขาย (ส่งออก) การซื้อ คำสั่งซื้อและคำสั่งงานได้
   • คุณสามารถแนบไฟล์ไปกับโพสต์ที่ลงทะเบียนไว้ในกรุ๊ปแวร์หรือตั้งค่าระดับการอนุมัติโดยเชื่อมโยงกับการอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์และคุณสามารถรับการแจ้งเตือนวันที่ส่งมอบโดยเชื่อมโยงกับปฏิทิน
  • ระบบการสั่งซื้อออนไลน์
   • เป็นระบบที่สามารถจัดการคำสั่งขายของร้านค้าตัวแทนและลูกค้าแบบออนไลน์ไม่ใช่ทางโทรศัพท์ แฟกซ์หรืออีเมล
   • สามารถตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งขายที่ป้อนโดยลูกค้าแบบเรียลไทม์ได้บนหน้าจอ ERP
   • หากคุณอนุมัติคำสั่งขายบนหน้าจอ ERP ความคืบหน้าของคำสั่งขายที่อัปเดตจะถูกส่งโดยอัตโนมัติ
   • นอกจากความคืบหน้าของคำสั่งขายของลูกค้า คุณสามารถตรวจสอบสลิปการขาย บัญชีแยกประเภท และสถานะสินค้าคงคลังในระบบการสั่งซื้อออนไลน์ได้
  การจัดการคำสั่งขาย
  หากมีข้อสงสัย อย่ารอช้า
  02-026-6231