Would you like to visit another country's site?

การจัดการคำสั่งขาย

คุณลักษณะพิเศษการจัดการคำสั่งซื้อของ ECOUNT คือเกี่ยวข้องโดยตรงกับคำสั่งซื้อ ใบสั่งขาย การซื้อ การผลิต การขาย (ส่งออก)
สิ่งนี้ทำให้การจัดการสินค้าคงคลังเป็นระบบ

ฟีเจอร์ระบบ ERP

 • คุณสามารถตั้งค่าแบบฟอร์มใบสั่งขายด้วยใส่ข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการได้
 • สามารถทำงานร่วมกันของแผนกทั้งหมดที่ดูแลสินค้าคงคลังบนพื้นฐานคำสั่งขาย (คำสั่งซื้อ)
 • คุณสามารถรับคำสั่งขายจากบริษัทตัวแทนหรือลูกค้าผ่านระบบการสั่งซื้อออนไลน์

ฟังก์ชันหลักระบบ ERP

 • การตั้งค่าแบบฟอร์มใบสั่งขาย

  • คุณสามารถออกแบบหน้าจออินพุต / เอาต์พุตและแบบฟอร์มใบสั่งขายได้ตามต้องการ
  • ใบสั่งขายที่ตั้งค่าแล้วสามารถแปลงเป็นไฟล์ PDFหรือ Excel ได้ และสามารถส่งทางอีเมลหรือแฟกซ์ไปยัง PIC ลูกค้าได้
 • เชื่อมโยงธุรกิจกับใบสั่งขาย

  • คุณสามารถสร้างใบสั่งขายได้โดยการนำเข้าใบเสนอราคาที่ถูกกำหนดไว้แล้ว
  • คุณสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาของใบสั่งขายกับงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังและการผลิต เช่น การขาย (ส่งออก) การซื้อ คำสั่งซื้อและคำสั่งงานได้
  • คุณสามารถจัดการการชำระเงินล่วงหน้า เช่น เงินมัดจำ หรือเงินที่จ่ายเป็นครั้งที่สอง (ก่อนเงินที่เหลืองวดสุดท้าย) ที่เรียกเก็บระหว่างช่วงสัญญาตามแต่ละคำสั่งซื้อได้
  • คุณสามารถแนบไฟล์ไปกับโพสต์ที่ลงทะเบียนไว้ในกรุ๊ปแวร์หรือตั้งค่าระดับการอนุมัติโดยเชื่อมโยงกับการอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์และคุณสามารถรับการแจ้งเตือนวันที่ส่งมอบโดยเชื่อมโยงกับปฏิทิน
 • ระบบการสั่งซื้อออนไลน์

  • เป็นระบบที่สามารถจัดการคำสั่งขายของร้านค้าตัวแทนและลูกค้าแบบออนไลน์ไม่ใช่ทางโทรศัพท์ แฟกซ์หรืออีเมล
  • สามารถตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งขายที่ป้อนโดยลูกค้าแบบเรียลไทม์ได้บนหน้าจอ ERP
  • หากคุณอนุมัติคำสั่งขายบนหน้าจอ ERP ความคืบหน้าของคำสั่งขายที่อัปเดตจะถูกส่งโดยอัตโนมัติ
  • นอกจากความคืบหน้าของคำสั่งขายของลูกค้า คุณสามารถตรวจสอบสลิปการขาย บัญชีแยกประเภท และสถานะสินค้าคงคลังในระบบการสั่งซื้อออนไลน์ได้
การจัดการคำสั่งขาย