Would you like to visit another country's site?

ECOUNT ERP เหมาะสำหรับการจัดการแฟรนไชส์แบบบูรณาการ

การจัดการแฟรนไชส์นั้นง่ายกว่าที่เคย

โซลูชั่นการจัดการแบบบูรณาการ ที่สามารถใช้ได้กับบริษัทแฟรนไชส์ทุกแห่ง

เนื่องจาก ECOUNT นั้นเป็น Web-based 100% จึงสามารถใช้ได้ในร้านค้าและตลาดทุกรูปแบบ โดยใช้พีซี, แท็บเล็ต และมือถือ
จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ และไม่มีการจำกัดจำนวน
คุณสามารถจัดการคลังสินค้าและร้านค้าทั้งหมดได้ โดยใช้ ECOUNT
และจากมุมมองสำนักงานใหญ่ สามารถตรวจสอบยอดขายของร้านค้าได้อย่างง่ายดาย

ระบบการสั่งซื้อออนไลน์ฟรี

ด้วย ECOUNT คุณไม่จำเป็นต้องส่งอีเมลไปที่สำนักงานใหญ่ เพื่อป้อนคำสั่งขาย
เพียงเข้าสู่ระบบ CS Portal ที่คุณสามารถป้อนและสร้างคำสั่งขายของคุณ
ไม่มีการจำกัดจำนวนบัญชีผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้ร้านค้าสามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้ได้
สำหรับทุกคำสั่งขายที่ร้านค้าแต่ละแห่งสร้างขึ้น จะถูกนำไปใช้กับ ERP หลัก ที่ PIC สามารถตรวจสอบและสร้างสลิปการขายได้ในภายหลัง
ระบบการสั่งซื้อออนไลน์ฟรี

การแบ่งปันแบบเรียลไทม์

ยอดขาย จำนวนลูกหนี้และยอดคงเหลือทั้งหมด จะแสดงในครั้งเดียว
คุณสามารถส่งรายละเอียดการทำธุรกรรมทางอีเมล
สามารถตรวจสอบใบสั่งขายที่คุณได้รับแบบเรียลไทม์ ทางออนไลน์

ยอดสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์

สำหรับธุรกรรมการขาย (หมด) ทุกครั้งที่คุณสร้าง จะมีผลกับยอดคงเหลือสินค้าคงคลังของแต่ละคลัง แบบเรียลไทม์
สำนักงานใหญ่สามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังของแต่ละร้านได้แบบเรียลไทม์
และร้านค้าสามารถจำกัดการเข้าถึงเพื่อดูยอดคงเหลือสินค้าคงคลัง ของคลังที่ตั้งของพวกเขา ด้วยการตั้งค่าการอนุญาตของแต่ละบัญชีผู้ใช้เท่านั้น

การจัดการราคาต่อหน่วยของแต่ละสาขา

คุณสามารถสร้างการตั้งค่าราคาได้หลายแบบสำหรับ แฟรนไชส์/ร้านค้าแต่ละแห่ง
เนื่องจากราคาต่อหน่วยที่ใช้กับร้านค้าแต่ละแห่งโดยเฉพาะ จะแสดงให้เห็น
แม้ว่าคุณจะมีราคาต่อหน่วยที่หลากหลาย แต่จะอนุญาตให้แสดงเฉพาะราคาที่เข้าถึงได้เท่านั้น

การคำนวณปริมาณการสั่งซื้ออัตโนมัติ

ตามใบสั่งขายที่คุณได้รับคุณสามารถ คำนวณและดู ด้วยตัวคุณเองว่า ต้องการขายออกเป็นจำนวนเท่าใด
เนื่องจากปริมาณการสั่งซื้อสามารถคำนวณได้โดยอัตโนมัติตาม ยอดคงเหลือปัจจุบันและปริมาณเข้า/ออก
คุณสามารถใช้จำนวนนี้ในภายหลัง เมื่อสร้างคำสั่งซื้อเพื่อมอบให้กับผู้ขายของคุณ