Would you like to visit another country's site?

ผู้จัดการการซื้อ

โปรแกรมจัดการคลังสินค้า

ตรวจสอบสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์

เพื่อให้ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อสามารถตัดสินใจได้ว่าจะส่งคำสั่งซื้อหรือไม่ พวกเขาจะต้องตรวจสอบว่ามีจำนวนสินค้าเท่าไรตามสถานที่ แบบเรียลไทม์
เมนูการซื้อขายของ ECOUNT - เมนูที่เกี่ยวกับคลังเข้าออกสินค้า - จะมีผลกระทบต่อสมุดบัญชีสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์
นอกจากนี้เนื่องจากเป็นโปรแกรมเว็บเบส 100% คุณสามารถตรวจสอบสถานะยอดคงเหลือของสินค้าคงคลังได้ทุกที่

การคำนวณอัตโนมัติสำหรับใบสั่งซื้อ

สำหรับสินค้าที่มียอดสินค้าคงเหลือเพียงพอคุณไม่จำเป็นต้องทำการสั่งซื้อ แม้ว่าคุณจะมียอดเงินคงเหลือเพียงพอ แต่หากมีการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าในไม่ช้า คุณอาจต้องดำเนินสั่งซื้อสินค้าเพิ่ม
ทั้งยอดสินค้าคงคลังปัจจุบัน ยอดคงเหลือที่จะมีการเข้าออกเร็วๆนี้ จำนวนสินค้าคงคลังขั้นต่ำทั้งหมดจะถูกนำมาพิจารณาเพื่อคำนวณสำหรับคำสั่งซื้อ
การคำนวณอัตโนมัติสำหรับใบสั่งซื้อ

โปรแกรมคลังสินค้า คลุมการซื้อแบบครบวงจร ตั้งแต่คำสั่งซื้อไปจนถึงการซื่อและบัญชีเจ้าหนี้

รวบรวมคำขอซื้อภายใน

สำหรับแผนกการผลิต สามารถเรียกข้อมูล BOM เพื่อใช้วัตถุดิบ/วัสดุรองที่จำเป็นสำหรับการผลิตในภายหลัง
สำหรับแผนกขาย สามารถเรียกส่งข้อมูลใบสั่งขายไปยังฝ่ายขายและออกใบสั่งซื้อสำหรับการจัดส่งในภายหลัง
สำหรับแผนกจัดซื้อ สามารถรวบรวมคำขอซื้อข้างต้นทั้งหมด และบันทึกประวัติของผู้ขอ
สามารถใช้ข้อมูลคำขอซื้อเหล่านี้ได้ในภายหลัง เมื่อออกคำสั่งซื้อจริงให้กับผู้ขายของคุณ

ส่งคำสั่งซื้อไปยังผู้ขาย

ด้วยโปรแกรมคลังสินค้า คุณสามารถส่งคำสั่งซื้อไปยังผู้ขายได้โดยการพิมพ์และทางอีเมลในทันที
รูปแบบใบสั่งซื้อเหล่านี้ สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้มากขึ้น
ในการออกคำสั่งซื้อ คุณสามารถเรียกข้อมูลจากเมนูที่เกี่ยวข้อง เช่นคำสั่งขายและคำขอซื้อเพื่อให้ง่ายต่อการป้อนข้อมูล

การบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมคลังสินค้าอย่างถูกต้อง

  • การใช้ข้อมูลการจัดซื้ออัตโนมัติ
    เมื่อคุณออกสลิปการจัดซื้อ จะมีผลกระทบต่อยอดและสมุดสินค้าคงคลังของคุณ
    ไม่จำเป็นต้องสร้างข้อมูลเดิมๆบนคลังสินค้า จึงหมดห่วงเรื่องความผิดพลาด
  • ปรับแต่งจำนวนสินค้าคงคลัง
    คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลสมุดสินค้าคงคลังของ โปรแกรมคลังสินค้า ECOUNT ด้วยข้อมูลที่คุณได้รับจากการนับจำนวนที่คลังสินค้าจริง
    หากมีความแตกต่างระหว่างยอดคงเหลือในบัญชีและยอดคงเหลือจริง คุณสามารถตรวจสอบรายการว่าคลังสินค้าใดมีความแตกต่าง

จัดเตรียมสินค้าตรงเวลา

ด้วยกำหนดส่งใบสั่งขายและวันผลิตที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ สามารถตรวจสอบได้ว่าจะมียอดสินค้าคงเหลือไม่เพียงพอหรือไม่
สามารถคำนวณปริมาณการสั่งซื้อได้ โดยคำนึงถึงสต็อคเข้า/ออกในอนาคต
หากเป็นสินค้าที่ต้องผลิต จะมีการคำนวนตามข้อมูล BOM
เนื่องจาก ECOUNT สามารถคำนวณปริมาณการสั่งซื้อในระดับที่เพียงพอ คุณสามารถป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนได้

บัญชีเจ้าหนี้ตามผู้ขาย

ข้อมูลการจัดซื้อจะถูกนำไปใช้ในบัญชีเจ้าหนี้ตามผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบการชำระเงินที่รอดำเนินการกับผู้ขายของคุณได้อย่างรวดเร็ว
คุณสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือตามผู้ขายแต่ละราย และตามช่วงเวลาได้อย่างง่ายดาย ด้วยสมุดบัญชีลูกค้า/ผู้ขาย
สามารถส่งรายงานเหล่านี้ให้ผู้ขายได้ผ่านทางอีเมล