Would you like to visit another country's site?

ผู้จัดการการผลิต

ควบคุมสถานะสินค้าคงคลัง เพื่อการผลิตอย่างต่อเนื่อง

บันทึกสินค้าเข้าออกคลังได้ง่ายดายสำหรับแต่ละขั้นตอน

จำนวนสต็อคสำหรับวัตถุดิบ/วัสดุรองที่ใช้ในการผลิตจะลดลง และสินค้ากึ่งสำเร็จรูป/สำเร็จรูปที่สร้างขึ้นจากการผลิตจะเพิ่มขึ้นตามข้อมูล BOM ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ไม่จำเป็นต้องจัดการทุกๆขั้นตอนตามกระบวนการ โปรแกรมจะคำนวณสินค้าเข้า/ออกประเภทต่างๆให้คุณ (วัตถุดิบ วัสดุรอง สินค้ากึ่งสำเร็จรูป สินค้าสำเร็จรูป)

เรียกดูดุลสินค้าคงคลังตามสถานที่ โรงงานได้อย่างรวดเร็ว

คุณสามารถจัดการยอดคงเหลือของสถานที่และโรงงานทั้งหมดได้ เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดในจำนวนการลงทะเบียน
ตรวจสอบจำนวนวัตถุดิบ/วัสดุรองที่คงเหลืออย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วว่ามีวัสดุเพียงพอที่สำหรับกระบวนการผลิตถัดไปหรือไม่

แผนการผลิตเพื่อส่งขนสินค้าตามกำหนดใบสั่งขาย

สามารถวางแผนการผลิตได้โดยพิจารณา วันส่งสินค้าบนใบสั่งขาย และปริมาณวัสดุที่ต้องการ
เพื่อให้ตรงตามกำหนดเวลา สามารถตรวจสอบได้ว่าต้องผลิตสินค้าเพิ่มเติมหรือไม่ และจะต้องมีจำนวนเท่าไหร่สำหรับการผลิตในอนาคต

ใบสั่งซื้อที่คาดการณ์ยอดคงเหลือในอนาคต

คุณสามารถตรวจสอบความขาดเหลือของวัตถุดิบ/วัสดุรองของการผลิตก่อนการเริ่มต้น ตามตารางการผลิต
สำหรับการผลิตที่จะเกิดขึ้น คุณสามารถเรียกดูตัวเลขคาดการณ์ของแต่ละวัตถุดิบ และหากวัตถุดิบมีแนวโน้มว่าจะขาดแคลน คุณสามารถออกใบสั่งซื้อเพื่อเติมสินค้าที่จำเป็น

การจัดการการผลิตที่ง่ายที่สุด

การจัดการการผลิตที่ง่ายที่สุด

การจัดการกระบวนการหลายระดับ

คุณสามารถจัดการกระบวนการผลิตได้สูงสุด 30 ระดับ ตามรายละเอียด BOM ที่กำหนดไว้ คุณสามารถเรียกใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติเพื่อการจัดการที่ง่าย

การจัดการสถานะความคืบหน้าการผลิต

สามารถตรวจสอบสถานะสินค้าในขั้นตอนสิ้นสุดและก่อนเริ่มการผลิตได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบว่าอยู่ในขั้นตอนใดของการผลิตได้อย่างรวดเร็ว

การคำนวณต้นทุน/กำไรแบบอัตโนมัติ

ECOUNT คำนวณต้นทุนและกำไรให้คุณโดยอัตโนมัติ
วิธีการคำนวณต้นทุนของ ECOUNT ที่มีให้เลือก ได้แก่ วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย วิธีเข้าก่อนออกก่อน และวิธีราคาซื้อครั้งหลังสุด
สามารถนำค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและต้นทุนอื่นๆมาใช้เพื่อการคำนวณต้นทุนที่แม่นยำยิ่งขึ้น
สามารถนำจำนวนต้นทุนและราคาขายเหล่านี้ไปใช้ในภายหลังสำหรับการคำนวณกำไร

Solution การจัดการแบบครบวงจร สำหรับโรงงาน outsource และโรงงานต่างประเทศ

จัดการโรงงาน outsource

สามารถจัดการกระบวนการ outsource ได้ด้วย ECOUNT
จัดการตั้งแต่การนับสินค้าคงคลังในโรงงาน outsource ไปจนถึงราคาทั้งหมด
บริษัท outsource สามารถตรวจสอบสถานะความคืบหน้าการผลิตและสถานะการสั่งซื้อได้ ผ่าน portal ออนไลน์ของ CS ซึ่งให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การจัดการแบบครบวงจรสำหรับการผลิตในต่างประเทศ

การผลิตในต่างประเทศที่เกิดขึ้นไกลจากสำนักงานของคุณ ก็สามารถจัดการได้ด้วย ECOUNT
คุณสามารถใช้ ECOUNT ในต่างประเทศ
และเรามีภาษาหลากหลายที่รองรับ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาจีน(แบบย่อ/แบบเต็ม) ภาษาเวียดนาม และภาษาอินโดนีเซีย
คุณจึงสามารถเรียกดูข้อมูลเดียวกันได้ในหลายภาษา