Would you like to visit another country's site?

โปรแกรมบัญชีคืออะไร?

โปแกรมบัญชีคือ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยจัดการและบริหารประวัติการทำธุรกรรม ลูกหนี้/เจ้าหนี้ สถานะเงินทุน และอื่นๆ
ช่วยจัดการบันทึกงานบัญชีต่างๆได้อย่างเป็นระเบียบจุดประสงค์หลักของการใช้โปรแกรมบัญชีคือ นำเอกสารบัญชีที่ทำด้วยมือมาจัดการประมวลผลบนคอมพิวเตอร์
เพื่อความสะดวกและจัดการงานที่ยุ่งยากได้อย่างมีประสิทธิภาพหากใช้โปรแกรมบัญชีจะสามารถรวบร่วมข้อมูลบัญชีจำนวนมากมาไว้ในที่เดียว
และสามารถลดความซับซ้อนของกระบวนการทางบัญชีได้ เช่น การจัดการบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้,
การจัดการงบประมาณ การวิเคราะห์กระแสเงินสด เป็นต้น

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกใช้โปรแกรมบัญชี

เพื่อให้ใช้โปรแกรมบัญชีได้อย่างเต็มที่ได้นั้น จำเป็นต้องตรวจสอบว่าโปรแกรมนั้นเหมาะสมกับทิศทางธุรกิจของบริษัทหรือไม่
 • 1) ราคาที่เหมาะสม: โปรแกรมที่ราคาแพงไม่ใช่ว่าจะเป็นโปรแกรมที่ดีที่สุด แต่การหาโปรแกรมที่เหมาะสมกับบริษัทนั้นสำคัญที่สุด
  ควรเลือกใช้โปรแกรมบัญชีที่ราคาเหมาะสมกับสภาพการเงินของบริษัท แต่ยังมีฟังก์ชันทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการทำงานของบริษัท
 • 2) ใช้ง่าย: แม้โปรแกรมบัญชีจะมีฟังก์ชันหลากหลายหรือดีแค่ไหน ก็ไร้ประโยชน์หากผู้ใช้ใช้งานไม่ถูกวิธี
  เพื่อให้ใช้โปรแกรมบัญชีได้สะดวกยิ่งขึ้น ควรจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทุกคนสามารถใช้งานได้
 • 3) การจัดการแบบผสมผสาน: การจัดการงานต่างๆของแต่ละแผนกด้วยโปรแกรมที่แตกต่างกัน อาจต้องทำงานซ้ำซ้อนและสูญเปล่า
  ดังนั้นควรจัดการและแบ่งปันงานทั้งหมดภายในบริษัทได้อย่างสะดวก เช่น สินค้าคงคลัง, บัญชี, การจัดทรัพยากรบุคคล ด้วยโปรแกรมเดียว
 • 4) บริการอบรมและให้คำปรึกษา: แม้ว่าจะใช้โปรแกรมที่ดีแค่ไหน หากไม่ได้รับคำปรึกษาหรือเรียนรู้การใช้งานมาอย่างเพียงพอ เป็นเรื่องยาก
  เป็นเรื่องยากที่จะสามารถใช้โปรแกรมได้อย่างต่อเนื่องและเต็มที่ ดังนั้นควรได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบและได้รับคำปรึกษาที่ดี

ข้อดี 4 อย่าง เมื่อใช้โปรแกรมบัญชี

เมื่อใช้โปรแกรมบัญชี จะสามารถประหยัดเวลาได้โดยลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนเพราะการแชร์งานหรือการสร้างเอกสารที่ง่ายขึ้น
และยังสามารถจัดทำข้อมูลของบัญชีที่แม่นยำ หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้รายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่จัดทำขึ้นด้วยโปรแกรมบัญชีนั้น ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์สำหรับ
ผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานบริหารของบริษัท ในการติดตามวิเคราะห์และปรับปรุงผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัท
 • 1. สร้างรายงานขึ้นเอง

  รายละเอียดการทำธุรกรรม เช่น ซื้อ/ขาย รับ/ชำระเงิน จะถูกป้อนลงในโปรแกรมบัญชีและจะแสดงขึ้นมาทันทีในรายงานต่างๆ
  เช่น ลูกหนี้/เจ้าหนี้ สถานะเงินทุน ต้นทุน กำไรขาดทุน รายงานทางบัญชีจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ประหยัดเวลาในการสร้าง
  และแก้ไขรายงานในแต่ละครั้ง
 • 2. ลดข้อผิดพลาด

  หากใช้โปรแกรมบัญชี สามารถช่วยลดข้อผิดพลาดหรือข้อมูลตกหล่นได้
  รายงานและข้อมูลที่ปราศจากข้อผิดพลาดนั้นเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์สถานะการเงินของบริษัทอย่างมาก
 • 3. ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

  หากไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็วหรือข้อมูลมีความน่าเชื่อถือต่ำ จะทำให้การตัดใจสินใจที่รวดเร็วยากขึ้น
  หากใช้โปรแกรมบัญชี จะสามารถตรวจสอบและช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้ทันทีเมื่อต้องการรายงานที่ถูกต้อง
 • 4. สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างปลอดภัย

  หากใช้โปรแกรมบัญชี จะช่วยลดความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหายหรือถูกเปิดเผยได้ดีกว่าการเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษ
  ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่โปรแกรมมี สามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลที่สำคัญของบริษัทได้
ข้อดีของโปรแกรมบัญชี

โปรแกรมบัญชี ECOUNT

โปรแกรมบัญชี ECOUNT มีฟังก์ชั่นพื้นฐานที่หลากหลาย เพื่อให้องค์กรต่างๆสามารถใช้งานได้โดยไม่คำนึงถึงประเภทของ
อุตสาหกรรม/ธุรกิจECOUNT จะสร้างสมุดบัญชีให้โดยอัตโนมัติเพียงแค่ป้อนจำนวนเงินและลูกค้า/ผู้ขาย ก็สามารถสร้างเอกสารได้
ถึงแม้จะไม่มีความรู้ทางด้านบัญชี นอกจากนี้รายงานด้านบัญชี เช่น งบดุล, งบกำไรขาดทุนรายเดือน
จะถูกสร้างขึ้นเพื่อวิเคราห์ข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องสร้างรายงานแยก

ข้อดีของโปรแกรมบัญชี ECOUNT

 • 1) ป้อนข้อมูลได้ง่าย

  เพียงแค่ป้อนข้อมูลธุรกรรมต่างๆ เช่น ใบซื้อ/ขาย รับ/ชำระเงิน สมุดรายวันจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติ
  แม้ผู้เริ่มต้นที่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านบัญชีก็สามารถใช้ ECOUNT จัดการงานด้านบัญชีได้
 • 2) เชื่อมโยงกับข้อมูลภายนอก (รายงานความเคลื่อนไหวธนาคาร)

  สามารถเชื่อมโยงข้อมูลภายนอกเช่น รายงานความเคลื่อนไหว เงินเข้าออกของบัญชีธนาคาร
  และบันทึกเป็นเอกสารได้ ลดเวลาในการป้อนและจัดการบัญชีธนาคารโดยไม่มีข้อมูลที่ผิดพลาด
 • 3) Groupware

  ECOUNT สามารถเชื่อมต่อกับ Groupware ได้ ทำให้ง่ายต่อการแชร์งานกันระหว่างแผนก
  สามารถดึงเอกสารด้านบัญชีเข้าสู่การอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที 
 • 4) สร้างรายงานขึ้นเอง

  เมื่อป้อนรายละเอียดธุรกรรมลงใน ECOUNT จะแสดง ลูกหนี้/เจ้าหนี้ ของลูกค้า/ผู้ขาย ทันทีและรายการบัญชีจะถูกสร้างขึ้นมาอัตโนมัติ
  จะถูกสร้างขึ้นมาอัตโนมัติ สามารถวิเคราห์สถานะต่างๆได้ผ่านรายงาน เช่น สมุดลูกค้า/ผู้ขาย สรุปรายการซื้อ/ขายรายเดือน
 • 5) รายงานบัญชีต่างๆ

  สามารถตรวจสอบรายงานทางบัญชีต่างๆได้แบบเรียลไทม์ เช่น กำไรขาดทุนรายเดือน งบกำไรขาดทุน งบดุล งบกองทุน
  เมื่อตรวจสอบข้อมูลในรายงานที่จำเป็นได้อย่างทันที จะช่วยให้ตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลและรวดเร็ว