Would you like to visit another country's site?

ERP คืออะไร

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning
หมายถึงโปรแกรมที่สามารถจัดการงานขององค์กรทั้งหมดได้ในระบบเดียว

ใน ERP มีหลายฟังก์ชันที่จำเป็นสำหรับองค์กร เช่น สินค้าคงคลัง ผลิต บัญชี เงินเดือน เป็นต้น
ข้อมูลที่ระบุลงใน ERP จะถูกนำไปสร้างเป็นรายงานในรูปแบบที่หลากหลาย
และผู้จัดการธุรกิจสามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลโดยอิงจากสิ่งเหล่านี้

ไม่นานมานี้ แนวโน้มความต้องการในการใช้งาน ERP บนระบบคลาวด์ผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น
ERP บนระบบคลาวด์ไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์หรือติดตั้งโปรแกรม ทำให้ราคาค่อนข้างย่อมเยาว์
และมีข้อได้เปรียบในการเปิดตัวอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีระยะเวลาการใช้งานแยกต่างหาก

ด้วยการเปิดตัวของ ERP บนระบบคลาวด์ เกณฑ์สำหรับการเข้าถึง ERP ลดลง
ทำให้บริษัทจำนวนมากรวมถึง SMEs สามารถใช้ ERP ได้

ฟังก์ชันและคุณสมบัติของ ERP

ERP มีฟังก์ชันทั้งหมดที่ธุรกิจต้องการ เช่น สินค้าคงคลัง ผลิต บัญชี ขาย ซื้อ ทรัพยากรบุคคล และเงินเดือน
เนื่องจากแต่ละฟังก์ชันมีความเชื่อมโยงกัน จึงทำให้รวบรวมงานและจัดการได้อย่างง่ายดาย

ERP สามารถลดงานที่ซ้ำซากจำเจ และทำให้การแชร์งานและจัดทำรายงานง่ายยิ่งขึ้น
เพื่อมุ่งเน้นที่การเติบโตของธุรกิจโดยใช้เวลา/กำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. บัญชี
จัดการกำไรขาดทุน ต้นทุน และเงินทุนของบริษัทอย่างถูกต้อง
รายละเอียดการขาย/การซื้อ การชำระ/รับเงิน จะแสดงในรายงานทางบัญชีต่าง ๆ เช่น รายงานเงินสดและงบกำไรขาดทุน เป็นต้น

2. ขาย/ซื้อ
สามารถจัดการรายละเอียดการขาย/การซื้อตามสินค้าหรือตามลูกค้า/ผู้ขาย
รายละเอียดการขาย/การซื้อที่ระบุลงใน ERP
จะเชื่อมโยงกับรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง ลูกหนี้/เจ้าหนี้ และข้อมูลกำไรขาดทุน

3. ผลิต/อุตสาหกรรม
ฟังก์ชันที่สามารถจัดการกระบวนการผลิตและรายละเอียดการรับสินค้าและการจ่ายสินค้าในอุตสาหกรรมการผลิตได้
สามารถคำนวณจำนวนของวัตถุดิบ/วัสดุย่อยที่ใช้สำหรับการผลิต
และตรวจสอบต้นทุนกับกำไรของสินค้าสำเร็จรูป

4. สินค้าคงคลัง
หากใช้ ERP รายละเอียดการขาย การซื้อ และการผลิตจะมีผลกระทบต่อสินค้าคงคลังของคุณ
และสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าคงคลังตามสินค้า/ตามคลังสินค้าและประวัติการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังได้อย่างเรียลไทม์

5. ทรัพยากรบุคคล/เงินเดือน
สามารถประมวลผลข้อมูลบุคลากรและคำนวณเงินเดือนได้อย่างง่ายดาย
สามารถสร้างสมุดบัญชีเงินเดือนกับสลิปเงินเดือน
และสามารถรวมรายละเอียดเงินเดือนให้กระทบกับรายงานทางบัญชี

6. GW, Webmail
ไม่นานมานี้ ERP ได้ถูกเชื่อมโยงกับ Collaboration Tools
ERP, กรุ๊ปแวร์ และเว็บเมลสามารถจัดการในระบบเดียวกัน
โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมแยกต่างหาก

7. รักษาข้อมูลองค์กร
หากข้อมูลถูกบันทึกในเอกสารที่เขียนด้วยลายมือหรือเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม เช่น Excel มีความเป็นไปได้สูงที่ข้อมูลจะสูญหาย
หากใช้ ERP ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยระดับสากล จะช่วยให้คุณรักษาข้อมูลองค์กรของคุณให้ปลอดภัย

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP เป็นโปรแกรม ERP บนระบบคลาวด์ที่เริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 1999
สามารถเข้าเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์และสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา
ใช้งานได้ทุกฟังก์ชัน ERP เพียง 1,700 บาทต่อเดือน
ปัจจุบันมีบริษัทประมาณ 60,000 แห่ง กำลังพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานด้วย ECOUNT ERP
ECOUNT ERP

คุณสมบัติหลักของ ECOUNT ERP


1) มีทุกฟังก์ชันที่จำเป็นต่อองค์กร
ECOUNT มีฟังก์ชันทั้งหมดที่บริษัทต้องการรวมทุกอย่างอยู่ในโปรแกรมเดียว
เช่น สินค้าคงคลัง ผลิต บัญชีขาย ซื้อ ทรัพยากรบุคคล เงินเดือน กรุ๊ปแวร์ เว็บเมล และห้องสนทนาขององค์กร

2) ราคาประหยัด
ใช้งานได้ทุกฟังก์ชัน เพียง 1,700 บาทต่อเดือน
ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน

3) ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา
เนื่องจากเป็น ERP บนคลาวด์ จึงสามารถเข้าใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม
สามารถทำงานที่บ้านหรือนอกสถานที่ได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ และสามารถดำเนินการและแชร์งานของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา

4) รักษาข้อมูลองค์กรอย่างปลอดภัย
ECOUNT ได้รับ ISO 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสากล มั่นใจได้ถึงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มั่นคง
ข้อมูลลูกค้าได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัยใน AWS (Amazon Web Services) ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ความปลอดภัยระดับโลก