Would you like to visit another country's site?
ERP ออนไลน์
ทุกฟังก์ชันการใช้งาน
ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้
เพียง 1,700 บาท/เดือน
ใช้งานง่ายและตรวจสอบได้ทันที!
ตรวจสอบรายงานแบบเรียลไทม์
ตรวจสอบรายงาน
แบบเรียลไทม์
ข้อมูลที่ป้อนจะปรากฏในรายงานทันที
ตรวจสอบรายงานล่าสุดแบบเรียลไทม์
เรียนรู้เพิ่มเติม
เฉพาะเมนูที่ต้องการใช้!
เฉพาะเมนูที่ต้องการใช้!
เมนูสามารถปรับแต่งได้และใช้งานง่าย
สามารถใช้เฉพาะเมนูที่คุณต้องการได้
เรียนรู้เพิ่มเติม
บริษัทกว่า 50,000 แห่ง เลือกใช้ ECOUNT
graph
เรียนรู้เพิ่มเติม
ทำไมบริษัทมากมายถึงเลือกใช้ ECOUNT
 • เว็บเบส 100%
  สามารถใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ ทุกที่ ทุกเวลา
  แค่เพียงมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 • ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้
  ไม่ว่าจะเพิ่มจำนวนผู้ใช้กี่คน
  ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • บริการเพิ่มเติมฟรี
  รองรับบริการเพิ่มเติมต่าง ๆ
  เช่น แอปมือถือ และ ห้องแชทองค์กร
 • อัปเกรดฟรี
  อัปเกรดฟรีสม่ำเสมอ
  พร้อมอัปเดตฟังก์ชันใหม่ ๆ บนระบบ
 • ใช้งานทุกฟังก์ชันที่ต้องการ
  อบรมการใช้งานฟรี 2 ครั้ง
  พร้อมให้คำแนะนำการใช้งานเสมอ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ECOUNT ERPทุกฟังก์ชัน
1,700 บาท/เดือน
นโยบายราคาของ ECOUNT ERP
หากมีข้อสงสัย อย่ารอช้า
02-026-6231