Would you like to visit another country's site?

Messenger nội bộ Messenger nội bộ của ECOUNT là một loại hệ thống tin nhắn nội bộ khép kín,
có thể liên kết với ERP, cho phép chia sẻ các loại tập tin và tài liệu một cách an toàn và tiện lợi.

Messenger nội bộ giúp trao đổi
công việc thuận tiện hơn

 • Hệ thống có tính bảo mật cao và an toàn, chỉ sử dụng được khi đăng
  nhập vào ECOUNT.
 • Trao đổi công việc giữa các nhân viên một cách thuận tiện
  thông qua phòng chat 1:1, phòng chat nhóm.
 • Chỉ cần kéo thả chuột để dễ dàng gửi tập tin và chia sẻ các
  hình ảnh, tài liệu cần thiết.
Messenger nội bộ giúp trao đổi công việc thuận tiện hơn

Liên kết phiếu ERP

 • Dễ dàng tìm kiếm các manual, quy định hoặc nội dung trò chuyện quan trọng được chia sẻ nội bộ bằng tính năng Mục yêu thích.
 • Cung cấp tính năng chia sẻ phiếu ERP, tài liệu phê duyệt, bài viết để thuận tiện chia sẻ các tài liệu tham khảo trong công việc.
 • Dù được mời vào phòng chat sau này nhưng vẫn có thể xem được nội dung trò chuyện trước đó, nắm bắt công việc nhanh chóng hơn.
Liên kết phiếu ERP

Dễ dàng sử dụng Messenger
ngay cả trên điện thoại

 • Dù có ra bên ngoài để công tác, làm
  việc, vẫn có thể sử dụng Messenger bằng ứng
  dụng điện thoại của ECOUNT.
 • Cung cấp màn hình Messenger được tối
  ưu hóa trên điện thoại.
Dễ dàng sử dụng Messenger ngay cả trên điện thoại