Would you like to visit another country's site?

Quản lý nhân viên thời vụ Tự động tính lương nhân viên thời vụ theo chi tiết chấm công.

Quản lý lao động thời vụ

  • Đăng ký các người lao động có giờ làm việc linh hoạt làm nhân viên thời vụ để tạo bảng lương.
  • Ghi chú tình trạng đi làm, thời gian làm việc theo ngày và tra cứu tổng thể tình hình làm việc.
Quản lý lao động thời vụ

Thiết lập hạng mục phụ cấp, khấu trừ phù hợp với công ty

  • Đăng ký các khoản thu nhập/khấu trừ của công ty.
  • Thiết lập tình trạng chịu thuế, công thức tính v,v cho khoản thu nhập để tính lương.
  • Sử dụng được đa dạng các cách thức tính lương như lương giờ, lương ngày, lương giờ + lương ngày v,v.
Thiết lập hạng mục phụ cấp, khấu trừ phù hợp với công ty

Giải quyết các công việc sau khi tính lương

  • Dễ dàng in và gửi phiếu lương cho nhân viên thời vụ qua email.
  • Ghi nhận và định khoản lương vào sổ sách kế toán.
Giải quyết các công việc sau khi tính lương